Twee vliegen in één klap | BLOG

Onlangs las ik dat er komend jaar 147 miljoen euro beschikbaar is voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken. Het gaat hier om de Energie-investeringsaftrekregeling (EIA-regeling). Die heeft als basis een zogeheten Energielijst met technieken waarvoor ondernemers tot 54,5 procent van de investeringskosten kunnen aftrekken. Ook ledverlichting staat op deze Energielijst.

 

Gied van Hoorn      Gied van Hoorn
Directeur Stichting LightRec 

LinkedIn  Twitter 
 

 

Onlangs las ik dat er komend jaar 147 miljoen euro beschikbaar is voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken. Het gaat hier om de Energie-investeringsaftrekregeling (EIA-regeling). Die heeft als basis een zogeheten Energielijst met technieken waarvoor ondernemers tot 54,5 procent van de investeringskosten kunnen aftrekken. Ook ledverlichting staat op deze Energielijst.

De EIA-regeling is al jaren erg populair: hoewel nog niet bekend is hoe vaak bedrijven afgelopen jaar EIA aanvroegen voor ledverlichting, in 2016 was het maar liefst 5.496 keer en het jaar daarvoor 4.080 keer. Er is, kortom, een duidelijke trend in het Nederlandse bedrijfsleven om over te schakelen naar energiezuinige verlichtingsalternatieven.

Nu is het natuurlijk heel goed dat de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën een gerichte impuls geven aan het besparen van energie. Op die manier dragen ze immers direct bij aan de doelstelling uit het Energieakkoord en indirect ook aan duurzame economische groei.

Alleen vraag ik mij wel af (ik geef direct toe, het is een stukje beroepsdeformatie) wat er met al die lampen en armaturen gebeurt die in het kader van de EIA worden vervangen. Komen die allemaal via de LightRec/Wecycle inzamelstructuur of via een ander kanaal terecht bij een WEEELABEX-gecertificeerde verwerker?

Dat hoop ik als directeur van Stichting LightRec natuurlijk van harte, maar zeker weten doen we het niet. Ik zou daarom willen pleiten voor een aanpassing van de subsidievoorwaarden, daar waar het een aanvraag voor het vervangen van verlichting betreft. En wel dat de aftrek van 54,5 procent van de investeringskosten pas mogelijk is als de onderneming zwart-op-wit kan aantonen dat het afvoeren van de oude verlichting conform de wettelijke regels plaatsvindt.

Vorig jaar rond deze tijd deed ik een vergelijkbaar voorstel ten aanzien van de RVO- subsidieregeling voor sportclubs. Ik gebruikte toen de kop: voor wat, hoort wat. Het zou goed zijn als de overheid dit principe wat vaker (en strenger) zou toepassen om ook grip te krijgen op de randvoorwaarden waarbinnen een bepaalde doelstelling bereikt moet worden. Nogmaals: energiebesparing is een zeer belangrijke doelstelling, maar inzameling en recycling van oude verlichting is dat – voor mens en milieu – ook. Door aanpassing van de regeling kan de overheid dus twee vliegen in één klap slaan. Ik zou zeggen: gewoon doen.

Blog-LightRec

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer