We helpen graag

Veel gestelde vragen

Hier vind u de antwoorden op de meest gestelde vragen over inzameling, recycling en een circulaire productieketen. Zit uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Contact opnemen

Wat doet LightRec voor producenten en importeurs?

Op het gebied van inzameling, recycling en een circulaire productieketen is LightRec hét aanspreekpunt voor onze achterban; zo’n 650 producenten en importeurs van energiezuinige lampen en armaturen die in Nederland actief zijn.

Op het gebied van inzameling, recycling en een circulaire productieketen is LightRec hét aanspreekpunt voor onze achterban; zo’n 650 producenten en importeurs van energiezuinige lampen en armaturen die in Nederland actief zijn. De branche staat de komende jaren voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulariteit. Inzameling en recycling kunnen niet meer worden losgezien van hergebruik van natuurlijk bronnen (grondstoffen) en verlenging van de levensduur van verlichting. Bij een circulaire productieketen draait het om een bredere kijk op grondstoffenmanagement. Via bijvoorbeeld optimaal hergebruik en reparatie worden afval en vervuiling zoveel mogelijk voorkomen.

We werken samen met onderzoeksinstituten, overheden en andere partijen die aan circulariteit willen bijdragen. We trekken samen op met andere Nederlandse en Europese verenigingen en stichtingen als Nederlandse Licht Associatie, Stichting OPEN, EucoLight en LightingEurope.

Waarom moeten ook professionals verlichting apart inzamelen?

Afgedankte energiezuinige lampen, zoals TL-buizen, spaar- en LED-lampen, moeten ook door professionals apart worden ingeleverd omdat het schadelijk kan zijn voor het milieu als deze bij het restafval terechtkomen.

Afgedankte energiezuinige lampen, zoals TL-buizen, spaar- en LED-lampen, moeten ook door professionals apart worden ingeleverd omdat het schadelijk kan zijn voor het milieu als deze bij het restafval terechtkomen. Ze bevatten kleine hoeveelheden kwik. Bovendien kan verlichting voor meer dan 90% worden gerecycled. Alle reden dus om lampen apart te bewaren en in te leveren. Naast lampen, moeten ook verlichtingsarmaturen worden gescheiden en ingeleverd voor recycling. Armaturen kunnen PCB-houdende condensatoren bevatten en verdienen daarom een aparte behandeling. Daarnaast dragen we door de recycling bij aan het terugwinnen van kostbare materialen zoals koper, aluminium en zelfs goud. U kunt oude lampen altijd inleveren op de plek waar u nieuwe lampen koopt. Bij steeds meer groothandels, staan inzamelbakken waarin u oude verlichting kwijt kunt. Technische Unie biedt daarnaast de mogelijkheid om lampen via hun logistieke systeem terug te geven. Bij grote projecten (>50kg afgedankte verlichting), haalt OPEN de verlichting gratis op. OPEN levert ook inzamelmiddelen waarin u lampen en armaturen veilig op kan slaan.
 

Wat houdt “producentenverantwoordelijkheid” in?

Producenten en importeurs van lampen en lichtarmaturen voor de Nederlandse markt zijn wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de recycling van hun producten.

Producenten en importeurs van lampen en lichtarmaturen voor de Nederlandse markt zijn wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de recycling van hun producten. Voor lampen gold dat u tot 1 januari 2023 verplicht was aangesloten te zijn bij Stichting LightRec. Het ministerie van I&W had namelijk in augustus 2019 een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aan LightRec afgegeven voor de invulling van de producentenverantwoordelijkheid van energiezuinige lampen. Vanaf 1 januari 2023 vallen lampen (net als armaturen) onder de regie van Stichting OPEN met een nieuwe Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Als producent of importeur van armaturen moet u voor de inzameling en recycling dus gewoon gebruik blijven maken van Stichting OPEN, die daarvoor sinds 1 maart 2021 verantwoordelijk is geworden. Het ministerie van I&W heeft in dat kader aan Stichting OPEN een AVV afgegeven die vanaf 1 maart 2021 is ingegaan. Om aan uw verplichtingen te voldoen, dient u zich dus voor zowel lampen als armaturen aan te melden bij Stichting OPEN. Het gaat daarbij met name om het doen van opgave van de op de markt gebrachte gewichtshoeveelheid lampen en armaturen en het betalen van de afvalbeheerbijdragen die voor al die producten gelden.
 

Wat is in 2023 de afvalbeheerbijdrage per lamp of armatuur?

Producenten en importeurs betalen een afgesproken afvalbeheerbijdrage per verkochte lamp of armatuur. U vindt hier de tarieven voor lampen en armaturen zoals die vastgesteld zijn voor 2023.

Producenten en importeurs betalen een afgesproken afvalbeheerbijdrage per verkochte lamp of armatuur. Het recyclen en inzamelen van verlichting kost namelijk meer dan het oplevert. Vooral het inzamelen van lampen en armaturen is een kostbaar proces. U vindt hier de tarieven voor lampen en armaturen zoals die vastgesteld zijn voor 2023. N.B. Gloei- en halogeenlampen zijn in de regelgeving uitgezonderd.

De tarieven voor lampen en armaturen worden vastgesteld door het bestuur van Stichting OPEN waarbij de afgevaardigde bestuurder van LightRec in het bestuur van OPEN een bepalende stem heeft.

Lampen

Code Naam   Tarief
E3/01 LED-lampen (incl. LED-TL) AVV Lightrec € 0,030 per stuk
E3/02 Spaar- en gasontladingslampen AVV Lightrec € 0,140 per stuk
E3/03 TL-lampen (excl. LED-TL) AVV Lightrec € 0,140 per stuk

Armaturen

Naam Tarief
Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (> 750 gram) € 0,160 per stuk
Armaturen met geïntegreerde LED ( > 750 gram) € 0,160 per stuk
Armaturen voor verwisselbare LED (> 750 gram) € 0,160 per stuk
Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (≤ 750 gram) € 0,030 per stuk
Armaturen met geïntegreerde LED (≤ 750 gram) € 0,030 per stuk
Armaturen voor verwisselbare LED (≤ 750 gram) € 0,030 per stuk


 

Wat houdt de “Restitutieregeling recyclebijdrage” in?

Elk bedrijf dat in Nederland een recyclingbijdrage heeft betaald op lichtbronnen afkomstig van Nederlandse producenten of importeurs, maar die vervolgens exporteert naar een EU land kan deze terugvragen.

Elk bedrijf dat in Nederland een recyclingbijdrage heeft betaald op lichtbronnen afkomstig van Nederlandse producenten of importeurs, maar die vervolgens exporteert naar een EU land kan deze terugvragen. Om in aanmerking te komen voor mogelijke restitutie van de recyclebijdrage dient u contact op te nemen met Stichting OPEN. Bel of e-mail met de afdeling Producenten Services: 079-7600 630 of info@stichting-open.org. U krijgt dan toegang tot een online platform, waar u de deelnemersovereenkomst kunt ondertekenen. Na ontvangst van de getekende deelnemersovereenkomst krijgt u toegang tot de opgavepagina voor exportrestitutie en kunt u, conform het controleprotocol, de restitutieopgave vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring indienen.
 

Wat doet de winkelier voor de inzameling van afgedankte lampen?

Winkeliers die energiezuinige lampen verkopen, zijn wettelijk verplicht om bij verkoop van een lamp ook een oude lamp aan te nemen voor recycling, als de klant deze wil inleveren ('oud-voor-nieuw').

Winkeliers die energiezuinige lampen verkopen, zijn wettelijk verplicht om bij verkoop van een lamp ook een oude lamp aan te nemen voor recycling, als de klant deze wil inleveren ('oud-voor-nieuw').

De winkelier moet ervoor zorgen dat deze lampen op verantwoorde wijze worden opgeslagen en vervolgens worden afgegeven voor recycling via de milieustraat of bij Wecycle. De meeste winkeliers hebben inzamelbakken staan waar oude verlichting ingedaan kan worden, ook als er geen nieuwe lamp wordt gekocht ('oud-voor-niets'). Veel supermarkten, elektronicawinkels, bouwmarkten en tuincentra hebben deze bakken vaak niet alleen voor lampen, maar ook voor batterijen en kleine elektrische apparaten.

Meer weten over de inzamelmiddelen of een samenwerking met Wecycle? info@wecycle.nl of bel met (079) 7600 610. Wecycle is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
 

Waar kan de consument lampen inleveren?

Consumenten kunnen oude lampen altijd inleveren bij de winkel waar een nieuwe lamp wordt gekocht.

Consumenten kunnen oude lampen altijd inleveren bij de winkel waar een nieuwe lamp wordt gekocht. Steeds meer winkels zetten bovendien inzamelbakken neer, waar altijd oude lampen ingeleverd kunnen worden, ook als er geen nieuwe lamp gekocht wordt. Ze kunnen dus op steeds meer plekken worden ingeleverd. Oude lampen kunnen ook worden ingeleverd bij de gemeentelijke milieustraat.
 

Home Veelgestelde vragen