Wat LightRec doet

De branche helpen te verduurzamen en circulair te worden

Stichting LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige lampen in Nederland. Namens de verlichtingsbranche was LightRec jarenlang succesvol verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte verlichting. Er is in die jaren veel bereikt. De bereidheid van consumenten en professionele tussenhandel om afgedankte producten gescheiden in te leveren is enorm gegroeid. De ingezamelde en gerecyclede volumes zijn ook flink toegenomen. Vanaf 2023 is Stichting OPEN voor alle elektrische afvalstromen verantwoordelijk gemaakt. Wij gaan ons de komende jaren hard maken om samen met de branche de productieketen zo veel mogelijk duurzaam en circulair te maken.

Expertise, samenwerking en support

LightRec blijft OPEN ondersteunen bij verdere groei van de inzameling en recycling. We stellen uit onze reserves middelen ter beschikking voor campagnes die de inzameling van energiezuinige verlichting verhogen. Bijvoorbeeld met de specifiek op lampen of armaturen gerichte Wecycle campagne. Als medefinancier van metledkanhet.nl van de Nederlandse Licht Associatie, stimuleren we verduurzaming door het gebruik van energiezuinige LED-verlichting te promoten en tegelijkertijd de inzameling te bevorderen. Zo maken we de hele keten duurzamer.

Wij maken onderzoeken mogelijk naar innovaties op het gebied van recycling en circulariteit. De richting van deze initiatieven wordt mede bepaald door de directeur van LightRec die medebestuurslid is van OPEN. Via het bestuur van OPEN bepalen wij jaarlijks mede de tarieven voor de recyclebijdrage die producenten en importeurs afdragen voor elk product dat zij op de markt brengen. Lampen en armaturen zijn anders dan andere elektrische producten. Ze hebben een beperkt gewicht en volume waardoor ze gemakkelijk in de afvalbak verdwijnen en dan niet kunnen worden gerecycled. Er zijn er de komende jaren nog een grote hoeveelheid spaarlampen met toxische stoffen in omloop. Wij blijven het daarom als ónze verantwoordelijkheid zien om aan de oplossing bij te dragen. Onze kennis en expertise blijven daarom onverminderd beschikbaar.

Nieuw speerpunt: een circulaire productieketen

De branche staat de komende jaren voor een grote maatschappelijke uitdaging op het gebied van verduurzaming. Inzameling en recycling kunnen niet meer worden losgezien van hergebruik van grondstoffen en verlenging van de levensduur van verlichting. Bij een circulaire productieketen draait het om een bredere kijk op grondstoffenmanagement. Via bijvoorbeeld optimaal hergebruik en reparatie worden afval en vervuiling zoveel mogelijk voorkomen. Samen met onze achterban; ketenpartners en zo’n 650 producenten en importeurs van energiezuinige lampen en armaturen, helpen we nieuwe initiatieven te ontplooien. We informeren belanghebbenden over ontwikkelingen, en werken samen met onderzoeksinstituten, overheden en andere partijen in Nederland en Europa die aan circulariteit willen bijdragen.

LightRec

Wat we doen

  • Vertegenwoordigen van de verlichtingsbranche op het gebied van producentenverantwoordelijkheid voor verduurzaming/circulariteit
  • Financieren campagnes die inzameling, recycling en verduurzaming stimuleren
  • Binnen OPEN vaststellen van de jaarlijkse tarieven voor de recycling van lampen/armaturen
  • Bouwen aan een netwerk om de invloed van de verlichtingsbranche te vergroten

Stichting OPEN

Op basis van een door de Staatssecretaris van I&W afgegeven AVV vult Stichting OPEN in Nederland de producentenverantwoordelijkheid in voor circa 3.000 producenten van elektrische apparaten. Hierbij horen ook de producenten van lampen en armaturen.

Afgedankte lampen en armaturen worden door consumenten en professionals naar de milieustraat gebracht, of naar de winkel die lampen verkoopt, of naar een inzamelbox bij een supermarkt, bouwmarkt, technische groothandel of elektronicazaak. OPEN zorgt vervolgens voor het ophalen en recyclen. OPEN heeft sinds 1 januari 2023 de producentenverantwoordelijk voor de inzameling en recycling van lampen en armaturen van LightRec overgenomen. Alle deelnemers van LightRec zijn sinds die datum dan ook overgegaan naar OPEN.

Bezoek Stichting Open

Het bestuur

Het bestuur van LightRec bestaat uit inhoudelijk betrokken vertegenwoordigers van producenten en importeurs van energiezuinige verlichting. Met de ambitieuze Europese doelstellingen in het achterhoofd, zet het bestuur van LightRec koers op het verantwoord inzamelen, recyclen en circulair maken van veel meer lampen en armaturen, waarbij de financiering gewaarborgd is.

Bestuur Stichting LightRec

  • Paul Rotteveel (Inter-IKEA, voorzitter)
  • Judith Keirsmaekers (SG Lighting, secretaris)
  • Thomas Leenders (Signify)
  • Andreas Adam (Ledvance)
  • Rolf Ibsen (Megaman)
 

Directeur: Gied van Hoorn

Directeur: Gied van Hoorn

Heeft u een vraag aan het LightRec-bestuur, neem dan contact op.

Resultaten

Inzameling en recycling in cijfers: Jaarverslag 2021

Bekijk de jaarverslagen

Wij werken samen met

Home Over LightRec