Samenwerken

Onderdeel van een sterk internationaal netwerk

LighRec heeft door de jaren heen zowel in Nederland als Europa een sterk netwerk opgebouwd. Wij kunnen impact maken in de keten door de goede contacten met onderzoeksinstituten, overheden en partijen die aan een duurzame, circulaire verlichtingsbranche willen bijdragen.

Overheden en onderzoeksinstituten

LightRec onderhoudt, eventueel samen met partners als Stichting OPEN en de NLA, contacten met Nederlandse ministeries en onafhankelijke onderzoeksinstituten. Via onze Europese partners EucoLight en LightingEurope worden de internationale belangen van de lichtindustrie behartigt. Met name de ontwikkeling van Europese wet- en regelgeving wordt door hen gemonitord en waar mogelijk bijgestuurd. 

Stichtingen en verenigingen

Wij werken nauw samen met Nederlandse en Europese organisaties zoals Nederlandse Licht Associatie, Stichting OPEN, EucoLight en LightingEurope. Stichting LightRec wordt binnen OPEN en EucoLight vertegenwoordigd met een bestuurszetel.

Nederland

Intensieve samenwerking met Nederlandse Licht Associatie

Met de komst van LED heeft verlichting een nieuwe rol in de maatschappij en industrie gekregen. Verlichting ontwikkelt van op zichzelf staande lampen en armaturen naar geïntegreerde slimme verlichtingsoplossingen.

Logo van het Nederlandse licht associatie

Dit is een belangrijke reden dat de Nederlandse Licht Associatie (NLA) in 2016 besloten heeft niet meer als zelfstandige brancheorganisatie door te gaan, maar de krachten te bundelen met Fedet (Federatie Elektrotechniek), dé belangenbehartiger van en voor ondernemers in de elektrotechnische sector.

LightRec intensiveert haar banden met Fedet-NLA, om zo de belangen van onze achterban nog beter te kunnen behartigen. Samen willen we de markt actief informeren over trends en ontwikkelingen en (politieke) invloed uitoefenen op wet- en regelgeving ten aanzien van de versnelling van LED-verlichting in Nederland. Omdat Fedet-NLA is aangesloten bij Lighting Europe, praten we ook op EU-niveau mee over nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld over de uitfasering van bepaalde lamptypen, wettelijke garantietermijnen en een gelijk speelveld voor online als offline markten. Ook  zetten we samen stappen op het gebied van circulariteit zoals het aanscherpen van de eisen ten aanzien van de repareerbaarheid.

Internationaal

Een krachtige lobby

LightRec is aangesloten bij EucoLight, het Europese samenwerkingsverband van stichtingen die zich bezighouden met de inzameling en recycling van WEEE-lampen en -verlichtingsproducten.

Logo van het Nederlandse licht associatie

Namens de twintig leden houdt EucoLight zich bezig met alle aangelegenheden gerelateerd aan de WEEE-richtlijn, wetgeving en standaarden ten aanzien van de inzameling en recycling van WEEE-verlichting. LightRec directeur Gied van Hoorn, is lid van het bestuur van EucoLight.

EucoLight beheert een aantal maatschappelijk uiterst relevante dossiers, waaronder het terugdringen van zogeheten online freeriding. Gebleken is namelijk dat dominante online retail-platforms derden aanbieders de mogelijkheid bieden om apparatuur te verkopen, zonder dat die aanbieders zich hebben aangemeld bij een producentenorganisatie – en dus niet meebetalen aan de inzamel- en recycle-infrastructuur. Op die manier profiteren zij van een inzamelsysteem dat voldoet aan de wettelijke eisen), maar hebben niet de lasten die voortvloeien uit de Extended Producer Responsibility (EPR) richtlijn. Inmiddels is duidelijk dat online freeriding een praktijk is die binnen nu en enkele jaren binnen de EU niet langer getolereerd zal worden.

Wij werken samen met

Home Netwerk