Circulaire verlichting

Samen de volgende stap zetten

Bent u producent of importeur?

Onze achterban telt zo’n 650 producenten en importeurs van energiezuinige verlichting en armaturen in Nederland. Samen met u maken wij werk van een juiste invulling van producentenverantwoordelijkheid en het circulair maken van verlichtingsproducten.

Bekijk de tarieven

Belangen van de verlichtingsbranche behartigen

Circulaire lamp

De afgelopen 15 jaar hebben we samen met u, onze achterban, veel tijd en energie gestoken in het bouwen van een goedwerkend, laagdrempelig inzamelsysteem. Deze erfenis is overgedragen aan Stichting OPEN. Tegelijkertijd zijn we het aan u verplicht om de vinger aan de pols te houden.
Uw belang moet optimaal gediend worden. De tarieven voor de Afvalbeheerbijdrage moeten marktconform blijven. Er zal voldoende aandacht moeten blijven voor nieuwe inzamelinspanningen voor verlichting. OPEN vertegenwoordigt immers de achterbannen van meerdere productstichtingen, met elk hun eigen belangen. Wij zien het als onze opdracht de stem van de lichtindustrie voldoende luid te laten horen. In termen van inzamelgewicht zijn we een kleine speler binnen de totale berg e-waste waar OPEN voor staat (een spaarlamp weegt aanzienlijk minder dan een koelkast). Maar we vertegenwoordigen met bijna 700 deelnemers wél zo’n twintig procent van het totaal aantal OPEN-deelnemers. Stichting LightRec is met een zetel in het bestuur van OPEN vertegenwoordigd.

In de jaren dat LightRec verantwoordelijk was voor de inzameling en recycling van lampen en armaturen is een financiële reserve aangelegd om ook in de toekomst zeker te stellen dat inzameling en recycling kan worden verzorgd. Het bestuur van LightRec zet deze reserves de komende jaren in om de tarieven van Stichting OPEN zo nodig te ondersteunen en op een acceptabel niveau te houden. Daarnaast worden reserves ingezet om onderzoek voor campagnes mogelijk te maken, inzameling te stimuleren en recycling te optimaliseren.

De branche stimuleren op weg naar circulaire verlichting

U kunt bij ons ook terecht met vragen en ideeën over het circulair maken van de productieketen. Onze branche staat de komende jaren voor grote maatschappelijke uitdagingen. Inzameling en recycling kunnen niet meer worden losgezien van hergebruik van natuurlijk bronnen (grondstoffen) en verlenging van de levensduur van verlichting. Bij een circulaire productieketen draait het om een bredere kijk op grondstoffenmanagement. Via bijvoorbeeld optimaal hergebruik en reparatie worden afval en vervuiling zoveel mogelijk voorkomen. Dit is een bijzondere uitdaging die van iedereen een extra inspanning vraagt. Wij menen dat we hier beter samen met u mee aan de slag kunnen gaan.

Samenwerken met kennisorganisaties en netwerken

LightRec staat in nauw contact met onderzoeksinstituten, overheden en andere partijen die ook aan circulariteit willen bijdragen. U kunt hierbij denken aan Nederlandse en Europese organisaties zoals Nederlandse Licht Associatie, Stichting OPEN, EucoLight en LightingEurope. Stichting LightRec wordt binnen OPEN en EucoLight vertegenwoordigd met een bestuurszetel.

Home Voor wie Producenten en importeurs