Lightrec   30 oktober 2023

Nieuwe website voor belangenbehartiger lichtsector LightRec

Stichting LightRec heeft een volledig vernieuwde website gelanceerd (www.lightrec.nl). Aanleiding is de nieuwe rol die LightRec vanaf begin 2023 heeft gekregen.

Tot eind 2022 was LightRec als zogeheten productstichting jarenlang succesvol verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte lampen en armaturen. Inmiddels is deze verantwoordelijkheid overgegaan naar OPEN (www.stichting-open.org). Dat houdt in dat LightRec zelf verdergaat als belangenbehartiger van haar achterban in de lichtsector, de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting. In die hoedanigheid is LightRec ook met één bestuurder vertegenwoordigd in het bestuur van OPEN. Uit de nieuwe website wordt duidelijk dat LightRec ontegenzeggelijk verantwoordelijk blijft voor het verantwoorde beheer van de opgebouwde financiële reserves die de afgelopen twee decennia door producenten en importeurs van verlichting zijn opgebouwd via een bijdrage voor elke op de markt gebrachte lamp.

Volgens Gied van Hoorn, directeur LightRec en bestuurder bij OPEN, is die reserve bedoeld om zoveel mogelijk op de markt gebrachte lampen aan het einde van de levensduur gescheiden in te kunnen zamelen en verantwoord te recyclen. “We zullen deze zoals voorheen blijven aanwenden om ook in het komende decennium de producentenverantwoordelijkheid binnen die lichtsector op een faire manier in te vullen. Dat houdt onder meer in dat LightRec als bestuurder bij OPEN de tarieven voor lampen en armaturen vastlegt met als doel deze op een marktconform niveau te houden. Daarnaast blijven we een deel van de reserves aanwenden voor de financiering van speciale (inzamel)projecten en voor het bekostigen van onderzoek, bijvoorbeeld naar de stimulering van de transitie van oude naar nieuwe LED-lampen. Ook daarbij is inzameling van de oude typen lampen immers van het grootste belang.”

In haar nieuwe rol blijft LightRec eveneens als belangenvertegenwoordiger nog actiever dan voorheen samenwerken met nationale en Europese stichtingen zoals de Nederlandse Licht Associatie (NLA), EucoLight en LightingEurope. Dat houdt in dat zij niet alleen nieuwe wet- en regelgeving vanuit Brussel zal monitoren, maar ook een stem wil hebben in een aantal belangrijke dossiers zoals het realiseren van een duurzame, circulaire productieketen.

“Wij ondersteunen onze achterban in het maximaliseren van hergebruik, het nog verder verminderen van afval en in het verlagen van de klimaatvoetafdruk van de branche. Dat verhaal verdient een nieuwe website die dit met volle overtuiging uitdraagt”, zo besluit Van Hoorn.

 

Home Nieuws & opinie Nieuwe website voor belangenbehartiger lichtsector LightRec