Circulaire verlichting

Samen de volgende stap zetten

Bent u professional?

U heeft een belangrijke rol bij de inzameling en recycling van afgedankte lampen en armaturen. Samen met u maken wij ons sterk voor een toenemend circulaire verlichtingsketen.

Waarom moeten ook professionals verlichting apart inzamelen?

Als installateur of lichtprofessional dient u afgedankte energiezuinige lampen apart in te leveren. In het bouwbesluit is opgenomen dat bij renovatie of sloop lampen en armaturen apart dienen te worden ingezameld en afgeleverd aan een Cenelec goedgekeurde organisatie. Dit is belangrijk omdat het schadelijk kan zijn voor het milieu als lampen bij het restafval terechtkomen.

Professional installeert een TL buisTL-buizen, spaar- en LED-lampen, bevatten kleine hoeveelheden kwik. Bovendien kan verlichting voor meer dan 90% worden gerecycled. Alle reden dus om lampen apart te bewaren en in te leveren. Armaturen kunnen PCB-houdende condensatoren bevatten en verdienen daarom een aparte behandeling. U kunt oude lampen altijd inleveren op de plek waar u nieuwe lampen koopt. Bij steeds meer groothandels, staan inzamelbakken waarin u oude verlichting kwijt kunt. Technische Unie biedt daarnaast de mogelijkheid om lampen via hun logistieke systeem terug te geven.

Bij grote projecten (>50kg afgedankte verlichting), haalt Stichting OPEN de verlichting gratis op. OPEN levert ook inzamelmiddelen waarin u lampen en armaturen veilig op kan slaan.

Logo Stichting Open

Stichting OPEN zamelt zowel lampen in uit de consumentenmarkt als uit het professionele circuit.Bezoek Stichting Open

Home Voor wie Professionals