Privacyverklaring

LightRec, gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke wijze LightRec met uw persoonsgegevens omgaat.

Doel

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 1. Het verwerken van uw vraag, klacht of opmerking en hier vervolgens op te reageren.
 2. Het verzenden van de nieuwsbrief na aanmelding.
 3. Het analyseren van uw gebruik van de website ter verbetering van de website.

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie

Indien u vragen heeft aan of klachten en opmerkingen heeft over LightRec kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar: info@lightrec.nl of door het contactformulier in te vullen op https://www.lightrec.nl/contact/. Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om op uw ingekomen correspondentie te kunnen reageren. Om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn kunnen uw gegevens worden opgeslagen evenals het door u ingevulde contactformulier of de door u toegezonden e-mail. Hierbij slaat LightRec slechts de door u verstrekte gegevens op, waaronder maar niet uitsluitend, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geeft u toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVGvoor het verwerken van de door u verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking voor de nieuwsbrief

Mocht u op de hoogte gehouden willen worden van het nieuws aangaande LightRec, dan kunt u zich aanmelden voor de LightRec-nieuwsbrief. Hiervoor vragen we de volgende gegevens:

Verplicht

 • Naam
 • Geslacht
 • Email

U ontvangt de nieuwsbrief slechts als u zich hiervoor heeft aangemeld. Vanaf dat moment slaan wij uw gegevens op om het doel te bereiken zijnde het verzenden van de nieuwsbrief. Door gebruik te maken van het genoemde aanmeldformulier geeft u toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG voor het verwerken van de door u verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking op de website

Bij uw gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u de website optimaal kunt gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee uw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met uw toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. LightRec wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Google Analytics

Om ervoor te zorgen dat de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
 • LightRec heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 • LightRec heeft ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
 • LightRec maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

LightRec heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen

 1. Voor ingekomen vragen op info@lightrec.nl, geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn, dit kan per geval verschillen. LightRec streeft ernaar om de noodzakelijkheid van deze gegevens jaarlijks te evalueren.
 2. In geval van de nieuwsbrief worden u gegevens bewaard zolang u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door te reageren op de mail waarin u deze ontvangt of door te mailen naar info@lightrec.nl.
 3. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk (invullen) na uw bezoek aan de website op een deugdelijke en duurzame wijze verwijderd.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. LightRec en haar verwerker kunnen dit op uw verzoek doen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (LightRec, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@lightrec.nl).

Vragen?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Wecycle en haar verwerker kunt u deze stellen via info@lightrec.nl.

Wijziging van deze Verklaring

LightRec behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy and Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Home Privacy