Recycling lampen en armaturen

Produceert of importeert u lampen en/of (professionele) armaturen voor de Nederlandse markt? Dan bent u wettelijk verplicht om ook zorg te dragen voor de recycling van uw producten. In Nederland organiseert Stichting LightRec Nederland de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting. Hiervoor geeft LightRec opdracht aan uitvoeringsorganisatie Wecycle. Energiezuinige verlichting kan voor meer dan 90% worden gerecycled.

Sinds januari 2014 zijn alle Nederlandse producenten en importeurs verplicht voor de inzameling en verwerking van lampen en armaturen gebruik te maken van LightRec vanwege een door het ministerie van I&M verleende Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Er bestaan dus twee mogelijkheden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen:

1.  Een deelnemersovereenkomst aangaan met LightRec. Daarmee wordt mede de AVV ondersteund.  In de deelnemersovereenkomst zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen duidelijk neergelegd. 
   
2.  Aanmelding bij LightRec zonder een deelnemersovereenkomst met LightRec aan te gaan. Dan moeten wel de uit de Algemeen Verbindend Verklaring voortvloeiende verplichtingen worden nagekomen. Het gaat daarbij met name om het doen van opgave aan LightRec van de op de markt gebrachte gewichtshoeveelheid lampen en/of armaturen en om het betalen van de afvalbeheersbijdrage. 


In beide gevallen dient de producent of importeur zich dus bij LightRec aan te melden.

Als u nog geen deelnemer bent, kunt u zich aanmelden via de deelnemersportal van Wecycle, de organisatie die de inzameling en recycling uitvoert. LightRec zorgt er na aanmelding voor dat u volledig wordt ontzorgt en aan alle wettelijke verplichtingen rondom de inzameling en recycling voldoet. Wecycle heeft een landelijk dekkend, fijnmazig inzamelnetwerk opgebouwd voor lampen en armaturen.

Heeft u vragen over het inzamelsysteem? Neem dan contact met ons op.

Recyclingbijdrage

LightRec werkt zonder winstoogmerk. Het recyclen en inzamelen van verlichting kost meer dan het oplevert. Vooral het inzamelen van verlichting is een kostbaar proces. Deelnemers van LightRec zijn dan ook verplicht om een recyclingbijdrage per verkochte lamp of armatuur af te dragen. Deze bijdrage bedraagt momenteel € 0,14 per lamp en € 0,42 per armatuur of module (ex. btw). Gloei- en halogeenlampen zijn in de regelgeving uitgezonderd. Ook voor componenten van lampen en armaturen hoeft geen bijdrage te worden betaald.

Met deze middelen zorgt LightRec ervoor dat zoveel mogelijk lampen en armaturen worden gerecycled. Op die manier beschermen we het milieu en kunnen we de grondstoffen opnieuw gebruiken.