Recycling lampen en armaturen

Produceert of importeert u lampen en/of armaturen voor de Nederlandse markt? Dan bent u wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de recycling van uw producten.

Voor lampen geldt dat u tot 1 januari 2023 verplicht bent aangesloten te zijn bij Stichting LightRec. Het ministerie van I&W heeft namelijk in augustus 2019 een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aan LightRec afgegeven voor de invulling van de producenteverantwoordelijkheid van energiezuinige lampen. Vanaf 1 januari 2023 zullen lampen onder de regie van Stichting OPEN vallen.

Als producent of importeur van armaturen moet u voor de inzameling en recycling gebruik maken van Stichting OPEN die daarvoor verantwoordelijk is geworden. Het ministerie van I&W heeft een AVV afgegeven aan OPEN die vanaf 1 maart 2021 is ingegaan.

Om aan uw verplichtingen te voldoen dient u zich dus aan te melden bij Stichting LightRec (lampen) en/of Stichting OPEN (armaturen). Het gaat daarbij met name om het doen van opgave aan Stichting Lightrec van de op de markt gebrachte gewichtshoeveelheid lampen en bij OPEN voor armaturen en om het betalen van de afvalbeheerbijdrage die voor producten gelden.

Stichting LightRec is medeoprichter van Stichting OPEN en heeft een afgevaardigd lid in het bestuur van OPEN. Zij behartigt onverminderd ook binnen OPEN de belangen van de Nederlandse producenten en importeurs van armaturen en blijft zo een belangrijk aanspreekpunt voor deelnemers binnen de energiezuinige verlichtingssector.

Afvalbeheerbijdrage

Het recyclen en inzamelen van verlichting kost meer dan het oplevert. Vooral het inzamelen van lampen is een kostbaar proces. Deelnemers van LightRec betalen dan ook een afvalbeheerbijdrage per verkochte lamp. Gloei- en halogeenlampen zijn in de regelgeving uitgezonderd. LightRec is overigens een stichting die werkt zonder winstoogmerk.

De tarieven voor lampen worden vastgesteld door het bestuur van LightRec. De tarieven voor armaturen worden vastgesteld door het bestuur van Stichting OPEN, waarbij de afgevaardigde bestuurder van LightRec in het bestuur van OPEN een bepalende stem heeft.

Voor uw gemak tonen wij u hieronder de huidige tarieven voor lampen en armaturen zoals die vastgesteld zijn voor 2022:

Lampen

Code

Naam

Tarief

E3/01

Ledlampen (incl. Led TL)*

AVV Lightrec

€ 0,050/stuk

E3/02

Spaar- em gasontladingslampen*

AVV Lightrec

€ 0,140/stuk

E3/03

TL-lampen (excl. Led TL)*

AVV Lightrec

€ 0,140/stuk

 

 Armaturen

Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (> 750 gram)*

€ 0,260/stuk

Armaturen met geïntegreerde led ( > 750 gram)*

€ 0,260/stuk

Armaturen voor verwisselbare led (> 750 gram)*

€ 0,260/stuk

 

Armaturen voor TL-, spaar- en gasontladingslampen (≤ 750 gram)

€ 0,050/stuk

Armaturen met geïntegreerde led (≤ 750 gram)*

€ 0,050/stuk

Armaturen voor verwisselbare led (≤ 750 gram)*

€ 0,050/stuk