De Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)

Stichting LightRec heeft alle deelnemers op de hoogte gesteld van het voornemen opnieuw een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor lampen aan te vragen.

> Bekijk de veelgestelde vragen

Het nut van een AVV

Met de Algemeen Verbindend Verklaring zorgt de overheid ervoor dat alle producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verplicht bijdragen aan de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen. Door deze bijdrage kan LightRec continu werken aan een kostenefficiënte en duurzame inzameling en verwerking van afgedankte verlichting. Zo is er de afgelopen jaren, samen met uitvoeringsorganisatie Wecycle, gewerkt aan inzamelstructuur met landelijke dekking. Dit heeft als resultaat dat alle grote supermarktketens, vele bouwmarkten, tuincentra en andere winkels nu beschikken over een inleverbak voor consumenten. Professionele afdankers kunnen terecht bij de technische groothandel.

Hoge inzameldoelstelling vraagt om meer actie

Vanaf 2019 gaat de Europese inzameldoelstelling omhoog van 45% naar 65% van het gewicht aan producten die op de markt worden gebracht. Het bereiken van de wettelijke inzameldoelstelling gaat niet vanzelf. Een gezamenlijke en langdurige inspanning is hard nodig. De AVV levert hieraan een grote bijdrage, want zo kan LightRec de continuïteit van het inzamelsysteem en de collectieve producentenverantwoordelijkheid waarborgen. De inzamelstructuur kan worden onderhouden, lekstromen kunnen worden aangepakt en consumenten kunnen met aansprekende voorlichtingscampagnes gewezen worden op de Wecycle-inleverbakken. Met één sluitend inzamelsysteem kunnen we op kostenefficiënte wijze werken aan zo hoog mogelijke inzamelresultaten.

Draagvlak voor de AVV is groot

Stichting LightRec heeft alle deelnemers op de hoogte gesteld van het voornemen opnieuw een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor lampen aan te vragen. Inmiddels heeft een groot aantal aangegeven hiermee in te stemmen. Deze deelnemers vertegenwoordigen al meer dan 80% van de op de markt gebrachte verlichting.

Nog niet gereageerd? Doe dit vóór 1 juli 2018.

LightRec wil graag dat zoveel mogelijk deelnemers de werkwijze middels een AVV ondersteunen. Met deze steun kan LightRec de AVV daadwerkelijk aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Heeft u nog niet gereageerd op ons verzoek? Klik dan hier <https://my.wecycle.nl/nl-nl/login?returnUrl=/contract-detail om in te loggen op myWecycle. Via ‘contract overzicht’ aan de linkerkant van het scherm kunt u het verzoek inzien door onder ‘acties’ aan de rechterkant van het scherm op het oogje te klikken. U dient hiervoor eerst uw account in myWecycle te activeren. Hierover heeft u een e-mail van Wecycle ontvangen. Geen e-mail ontvangen? Neem dan contact met op met Producenten Services van Wecycle via 079 7600 630.faq iconMeest gestelde vragen over de AVV

Een Algemeen Verbindend Verklaring zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs van - in dit geval - energiezuinige verlichting bijdragen aan de inzameling en recycling van hun producten. Hierdoor bestaat een gelijk speelveld voor alle partijen op de markt die lampen verkopen en die zo aan hun Producentenverantwoordelijkheid kunnen voldoen.

Met een AVV kan LightRec de continuïteit van het inzamelsysteem waarborgen. Belangrijk, omdat we zoveel mogelijk lampen willen inzamelen en recyclen. Op die manier voldoen we aan de producenten verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft dat het voordeel  dat we het milieu kunnen ontzien en grondstoffen opnieuw een nuttige toepassing kunnen geven.

Vanaf 2019 gaat de Europese inzameldoelstelling omhoog van 45% naar 65% van het gewicht aan producten die op de markt worden gebracht. Een gezamenlijke en langdurige inspanning is hard nodig om deze doelstellingen te bereiken. De AVV levert hieraan een grote bijdrage, want zo kan LightRec de continuïteit van het inzamelsysteem en de collectieve producentenverantwoordelijkheid waarborgen. De inzamelstructuur kan worden onderhouden, lekstromen kunnen worden aangepakt en consumenten kunnen met aansprekende voorlichtingscampagnes gewezen worden op de Wecycle-inleverbakken. Met één sluitend inzamelsysteem kunnen we op kostenefficiënte wijze werken aan zo hoog mogelijke inzamelresultaten.LightRec is voornemens alleen een AVV voor lampen aan te vragen. De AVV is van toepassing op alle producenten en importeurs die in Nederland energiezuinige lampen op de markt brengen. Voor armaturen wordt geen AVV aangevraagd, omdat deze zich in verschillende inzamelcategorieën (met samengestelde recycleresultaten) bevinden. In die categorieën vallen straks ook heel andere producten zoals wasmachines, televisies etc.LightRec heeft via het deelnemers portal (van Wecycle) alle deelnemers op de hoogte gesteld van het voornemen opnieuw een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor lampen aan te vragen. Inmiddels heeft een groot deel aangegeven hiermee in te stemmen. Veel deelnemers vinden de werkwijze middels een AVV plezierig, omdat hiermee de producentenverantwoordelijkheid direct goed geregeld is.Tot eind juni 2018 kunnen deelnemers die dit nog niet hebben gedaan laten weten of ze de AVV ondersteunen. Klik hier voor meer informatie. LightRec is voornemens in de zomer van 2018 de AVV daadwerkelijk aan te vragen.


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer