Over LightRec

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting kunnen namelijk voor meer dan 90% worden hergebruikt. Bovendien bevatten ze stoffen die beter niet in het milieu terecht kunnen komen. LightRec zorgt er in Nederland voor dat tl-buizen, spaar- en ledlampen en bijbehorende armaturen apart worden ingezameld en op een milieuverantwoorde manier worden gerecycled. LightRec geeft hiervoor opdracht aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle.

Wecycle

Wecycle zamelt in opdracht van LightRec zowel lampen in uit de consumentenmarkt als uit het professionele circuit. Deze twee groepen brengen afgedankte lampen naar de gemeentelijke milieustraat, naar een winkel die lampen verkoopt of naar een inzamelbox bij een supermarkt, bouwmarkt, technische groothandel of elektronicazaak. Wecycle zorgt voor het ophalen en recyclen. Partijen die veel (meer dan 50 kilo per keer) lampen afdanken, kunnen kosteloos inzamelmiddelen voor lampen en armaturen aanvragen.

Een initiatief van de producenten en importeurs

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. De inzameling valt onder de werkingssfeer van de 'Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur'. Sinds januari 2014 zijn alle Nederlandse producenten en importeurs verplicht voor de inzameling en verwerking van lampen en armaturen gebruik te maken van LightRec vanwege een door het ministerie van I&M verleende Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Er bestaan dus twee mogelijkheden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen:

1.  Een deelnemersovereenkomst aangaan met LightRec. Daarmee wordt mede de AVV ondersteund.  In de deelnemersovereenkomst zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen duidelijk neergelegd. 
2.  Aanmelding bij LightRec zonder een deelnemersovereenkomst met LightRec aan te gaan. Dan moeten wel de uit de Algemeen Verbindend Verklaring voortvloeiende verplichtingen worden nagekomen. Het gaat daarbij met name om het doen van opgave aan LightRec van de op de markt gebrachte gewichtshoeveelheid lampen en/of armaturen en om het betalen van de afvalbeheersbijdrage.

 

In beide gevallen dient de producent of importeur zich dus bij LightRec aan te melden. Heeft u vragen over het inzamelsysteem? Neem dan contact met ons op.