Over LightRec

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting kunnen namelijk voor meer dan 90% worden hergebruikt. Bovendien bevatten ze stoffen die beter niet in het milieu terecht kunnen komen. LightRec zorgt er in Nederland voor dat tl-buizen, spaar- en ledlampen apart worden ingezameld en op een milieuverantwoorde manier worden gerecycled. 

Een initiatief van de producenten en importeurs

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige lampen in Nederland. LightRec is een stichting zonder winstoogmerk. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst of door zich aan te sluiten aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. De inzameling valt onder de werkingssfeer van de 'Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur'. Voor de inzameling en verwerking van lampen zijn alle Nederlandse producenten en importeurs verplicht gebruik te maken van LightRec vanwege een door het ministerie van I&W verleende Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). 

 

Stichting OPEN

Stichting OPEN zamelt in opdracht van LightRec zowel lampen in uit de consumentenmarkt als uit het professionele circuit. Deze twee groepen brengen afgedankte lampen naar de gemeentelijke milieustraat, naar een winkel die lampen verkoopt of naar een inzamelbox bij een supermarkt, bouwmarkt, technische groothandel of elektronicazaak. Stichting OPEN  zorgt voor het ophalen en recyclen. Partijen die veel (meer dan 300 stuks per keer) lampen afdanken, kunnen kosteloos inzamelmiddelen voor lampen aanvragen.

Daarnaast heeft Stichting OPEN sinds 1 maart 2021 de producentenverantwoordelijk voor de inzameling en recycling van armaturen van LightRec overgenomen vanwege de aan haar toegekende AVV. Alle deelnemers van LightRec zijn sinds die datum dan ook over gegaan naar OPEN. LightRec blijft wel de belangen van de armaturen producenten en importeurs behartigen. Bijvoorbeeld via een bestuurslid welke LightRec in het bestuur OPEN afvaardigt. Maar ook door nauwe samenwerking tussen LightRec en OPEN in communicatie- en inzamelprojecten. Bijvoorbeeld via  installateurs en sloopbedrijven.  

Lees hier meer.

 

Heeft u vragen over het inzamelsysteem? Neem dan contact met ons op.