Inzameling   19 juni 2017

Vier bedrijven winnen Wecycle Gouden Bakkie Award voor inleveren lampen en armaturen

Wecycle beloont vier bedrijven met een Gouden Bakkie Award voor het inleveren van de meeste afgedankte lampen en armaturen. Dit keer zijn Agrolux Nederland, Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering, Pilkes Infra (vestiging Utrecht) en Ziut de gelukkige winnaars. De Gouden Bakkie Awards stimuleren bedrijven om (meer) afgedankte energiezuinige lampen en armaturen in te leveren voor recycling.

De Gouden Bakkie Awards worden uitgereikt aan bedrijven (ketens of vestigingen) die in het afgelopen jaar de meeste verlichting inzamelden. Agrolux Nederland heeft in 2016 als keten het hoogste gewicht aan lampen ingezameld en Ziut sleept opnieuw een award in de wacht met het grootste volume aan lampen plus armaturen. De winnende vestiging met het hoogste gewicht aan armaturen is Pilkes Infra uit Utrecht. Daarnaast reikt Wecycle voor het eerst een award uit aan een bedrijf uit de sloopsector: Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering verdient de award met het inleveren van het hoogste gewicht aan lampen en armaturen. Ziut wint de Gouden Bakkie Award voor de derde keer. Het bedrijf is marktleider in buitenarmaturen en leverde bijna 145 ton aan lampen en armaturen in. Directeur Ton Schols verklaart het succes: “Gemeenten stappen in sneltreinvaart over op led-straatverlichting, wat inhoudt dat er bovengemiddeld veel conventionele armaturen en lampen worden afgedankt. Geen wonder dat alle Ziut-vestigingen tezamen afgelopen jaar een recordgewicht aan lampen en armaturen inleverden bij Wecycle.”

Wecycle Gouden Bakkie Award

Ton Schols van Ziut ontvangt de Wecycle Gouden Bakkie Award uit handen van Gied van Hoorn van LightRec Nederland (links) en Raymond Onink van Wecycle

Duurzamer

De andere ketenwinnaar, Agrolux Nederland, is een wereldwijde toeleverancier van assimilatiebelichting voor de tuinbouw en leverde meer dan 9 ton aan lampen in. Peter van Heijningen, Manager Services After Sales, is tevreden over de samenwerking met Wecycle: “Waar we voorheen de afgedankte lampen met vrachtwagens naar De Lier reden om ze daar te laten ophalen, hebben we inmiddels retourkratten van Wecycle bij onze klanten op locatie staan. Dat vermindert het aantal transportbewegingen, wat zonder meer duurzamer is.”

Wecycle Gouden Bakkie Award

Peter van Heijningen van Agrolux Nederland (links) ontvangt de Wecycle Gouden Bakkie Award uit handen van Raymond Onink van Wecycle

Recycling in DNA

Ook bij Pilkes, een onafhankelijke leverancier van technische diensten, zit recycling in het DNA. Ferry Duwel is vestigingsleider Utrecht: “Het correct inzamelen van afgedankte lampen en armaturen is een verantwoordelijkheid van de uitvoerder die het project begeleidt. Onze monteurs leveren de lampen en armaturen vervolgens in bij het magazijn, waarna de magazijnmeester ervoor zorgt dat ze worden aangeleverd bij Wecycle. Op die manier voorkom je lekstromen.” Pilkes leverde ruim 17 ton aan armaturen in.

Wecycle Gouden Bakkie Award

Ferry Duwel van Pilkes (links) ontvangt de Wecycle Gouden Bakkie Award uit handen van Raymond Onink van Wecycle

Eerst strippen, dan slopen

Voor Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering, is het een doorn in het oog dat (niet-gecertificeerde) slopers een pand vaak vooraf niet strippen. Verlichting en andere technische installaties verdwijnen daarmee in het sloopafval. Marc Blokhuis, bedrijfsleider: “Wij gaan altijd door het object heen en verwijderen alles wat nog bruikbaar is of wat om wettelijke redenen apart moet worden ingezameld, zoals lampen en armaturen. Natuurlijk zijn dat extra handelingen, en dus extra kosten, maar wij vinden dat we daar als gecertificeerd sloopbedrijf niet voor moeten weglopen.” Kamphuis leverde 1,2 ton aan lampen en armaturen in.

Wecycle Gouden Bakkie Award

Marcel en Erwin Kamphuis (midden en rechts) van Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering ontvangen de Wecycle Gouden Bakkie Award uit handen van Raymond Onink van Wecycle

Over de Gouden Bakkie Awards

Het doel van de Wecycle Gouden Bakkie Awards is zowel het belonen van bedrijven voor de inzameling van oude verlichting, als het stimuleren om meer lampen en armaturen in te zamelen. Per jaar worden de specifieke criteria voor de Bakkie Awards bepaald. Zowel ketens als vestigingen van ketens of een bedrijf met één vestiging maken kans op een Award.  In 2017 reikt Wecycle vier Gouden Bakkie Awards uit op basis van deze criteria:a. de keten die het hoogste gewicht aan lampen plus armaturen heeft ingezameldb. een vestiging van een keten (of een bedrijf met één vestiging) die het hoogste gewicht aan armaturen heeft ingezameldc. een vestiging van een keten (of een bedrijf met één vestiging) die het hoogste gewicht aan lampen heeft ingezameld (aanvullend: zamelt tevens armaturen in)d. het sloopbedrijf dat het hoogste gewicht aan lampen plus armaturen heeft ingezameld.Wecycle reikt de Gouden Bakkie Awards uit in opdracht van de Stichting LightRec Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verenigd. Zij zijn opdrachtgever aan Wecycle voor de inzameling en recycling van de producten die zij op de markt brengen.

Optimale recycling

Wecycle laat energiezuinige lampen voor meer dan 90 procent recyclen, armaturen voor 75 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van C02 vermeden.

Over Stichting LightRec

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels ruim 460 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeenten om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van energiezuinige verlichting en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.

Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan.

We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.

Home Nieuws & opinie Vier bedrijven winnen Wecycle Gouden Bakkie Award voor inleveren lampen en armaturen