Inzameling   6 mei 2020

Put On Market: wat is dat eigenlijk?

Als het over inzameldoelstellingen van e-waste gaat, valt geregeld de term POM. Dat is de afkorting van Put On Market – ofwel ‘dat wat op de markt is gebracht’. Wat is die POM precies en waarom is die belangrijk?

Lampen en armaturen die op de markt gebracht worden, moeten aan het eind van hun levensduur ook weer worden ingezameld. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, maar heel wat lastiger om te doen. En ook: om zicht te krijgen. En dat laatste is iets dat de Europese Commissie wél graag wil.

Om de inzameling fysiek handen en voeten te geven, maakt LightRec gebruik van de diensten van Wecycle. Via een fijnmazig systeem van inzamelmiddelen en niet aflatende publieksvoorlichting proberen we zoveel mogelijk afgedankte lampen en armaturen in te zamelen en te recyclen.

Om inzichtelijk te hebben of alles wat op de markt is gebracht ook daadwerkelijk wordt ingezameld, is er een overkoepelende e-waste administratie opgezet. 

Om te beginnen wordt er geadministreerd hoeveel nieuwe energiezuinige lampen en armaturen producenten en importeurs in de winkelschappen hebben gelegd. Men geeft dit op in stuks en gewicht. Ze geven dat jaarlijks voor 1 mei op door een formulier te sturen naar het Nationaal WEEE Register (NWR).

Producenten en importeurs van andere elektrische en elektronische apparaten doen hetzelfde. Het NWR verzamelt deze cijfers en telt deze op in een zestal productcategorieën. Zo wordt uiteindelijk bepaald wat er per productcategorie in totaal op de markt is gebracht: de POM.

Waarom een POM?

Je zou kunnen denken: waarom dit ingewikkelde systeem? Het antwoord is: de POM is onmisbaar om te kunnen vaststellen of er wordt voldaan aan de inzameldoelstelling van de Europese Commissie.

Op dit moment (2020) is die inzameldoelstelling 65%. Ofwel: alle producten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEE) tezamen moeten 65% van de POM inzamelen aan e-waste. Om het nog iets ingewikkelder te maken kijkt de Commissie daarbij niet naar de POM van één jaar, maar naar het gemiddelde van de POM over de drie voorafgaande jaren.

Terug naar de praktijk: tussen 2015 en 2017 (de recentste POM) is een gemiddelde van 15.336 ton aan verlichtingsapparatuur op de markt gebracht, waarvan 4.228 ton energiezuinige lampen. Aan ons de schone taak 65% van dat gewicht aan energiezuinige lampen en armaturen weer in te zamelen!

Doorlees

Lees meer: 2019 Goed jaar voor inzameling armaturen en lampen.

Lees meer in het: Jaarverslag 2018

Home Nieuws & opinie Put On Market: wat is dat eigenlijk?