Lightrec, Producenten   18 december 2019

Producenten van elektrische apparaten slaan de handen ineen

Met de oprichting van stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) versterken de producenten van elektrische apparaten de organisatie van de inzameling en recycling van hun afgedankte apparaten (e-waste).

Stichting LightRec heeft samen met de producentenorganisaties van de andere productcategorieën van elektrische apparaten op 17 december jl. stichting OPEN opgericht. Stichting OPEN gaat zich erop richten namens alle producenten op effectieve en efficiënte wijze de wettelijke inzameldoelstellingen te behalen.

Om haar missie te realiseren gaat stichting OPEN een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aanvragen bij de overheid. Via dit instrument is een solide financiering en een faire verdeling van de kosten mogelijk. Stichting OPEN zal de productcategorie armaturen opnemen in haar AVV aanvraag. De AVV voor lampen, die stichting LightRec in september 2019 heeft ontvangen, blijft gewoon van kracht tot 1 januari 2023.

Lees meer op www.stichting-open.org waar de achtergrond over de oprichting van stichting OPEN wordt toegelicht en tevens een overzicht van de veelgestelde vragen staat vermeld.

Home Nieuws & opinie Producenten van elektrische apparaten slaan de handen ineen