Lightrec   30 januari 2017

NVMP ondertekent Grondstoffenakkoord

Met de ondertekening van het Nationaal Grondstoffenakkoord op 24 januari 2017 zetten bijna 200 partijen zich in voor een volledige circulaire economie in Nederland in 2050. Afval bestaat niet meer, van restproducten maken we nieuwe grondstoffen. NVMP heeft het Nationaal Grondstoffenakkoord mede ondertekend.

In het Nationale Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Met de ondertekening zet NVMP zich in voor het behoud van grondstoffen door inzameling en hoogwaardige recycling van afgedankte elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichting (‘e-waste’).

Concreet draagt NVMP de volgende punten bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten.

Afdankgedrag verbeteren

Nog steeds wordt een belangrijk deel van de gebruikte elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichting (‘e-waste’) met het restafval afgedankt en NVMP zet zich derhalve, samen met haar uitvoeringsorganisatie Wecycle, in om de meest effectieve wijze van inzameling van afgedankte apparaten te vinden.

Gecertificeerde verwerking bevorderen

Een aanzienlijk deel van dit zogenaamde e-waste wordt nog niet optimaal verwerkt, waardoor toxische stoffen niet worden verwijderd en herwinbare grondstoffen deels verloren gaan. Wij trachten dit deel van de verwerkingsindustrie over te halen om zich te laten certificeren op basis van wettelijk verplichte regels.

Maximale herwinning van grondstoffen

Verwerkers van apparaten onderzoeken mede in opdracht van Wecycle hoe de herwinning van grondstoffen in het recyclingproces naar een nog hoger niveau getild kan worden.

Kennis uitwisselen

Wij trachten de ervaringen bij het inzamelen en verwerken te delen met andere deelnemers in de keten. Onderzoek naar uitgangspunten voor een ontwerp van apparaten die beter recycleerbaar zijn wordt uitgevoerd en onder de aandacht van producenten gebracht.

Lees meer over de circulaire economie

Home Nieuws & opinie NVMP ondertekent Grondstoffenakkoord