Recycling   4 januari 2018

Nederlanders onbekend met recycling van lichtarmaturen

Bijna 40% van de Nederlanders weet niet precies waar men met een afgedankte verlichtingsarmatuur naartoe moet, bijna een derde (29%) belandt zelfs in de vuilnisbak. Dat armaturen, zoals kerstverlichting of een bureaulamp, vanaf medio 2018 niet meer mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden aangeboden voor recycling is bij vrijwel geen enkele Nederlander nog bekend. Dat blijkt uit het ‘Nationaal Verlichtingsonderzoek’ in opdracht van stichting LightRec onder meer dan 1000 consumenten.

Nederlanders die kiezen voor een nieuwe lamp of verlichtingsarmatuur in huis, geven de oude vaak een tweede leven (68% doet dit). Het gros verdwijnt naar een Kringloopwinkel (41%). Opvallend is dat vrouwen hier veel vaker voor kiezen dan mannen (48% vs. 35%). Bijna een derde (29%) van de lichtarmaturen wordt op Marktplaats.nl te koop aangeboden of simpelweg weggegeven aan familie of bekenden (26%).

Ruim een derde van de oude armaturen wordt niet doorgegeven voor hergebruik. Al met al wordt er dus jaarlijks een behoorlijk aantal verlichtingsarmaturen afgedankt. Mannen kiezen eerder voor de optie weggooien dan vrouwen (24% vs. 11% van de vrouwen). Van het deel dat wordt weggegooid, belandt bijna een derde (29%) in de vuilnisbak. 37% wordt afgegeven bij de milieustraat of in de inleverbakken van Wecycle. Armaturen, zoals kerstverlichting of een tl-buis, kunnen goed worden gerecycled: ca.80% van de materialen kan worden hergebruikt. Daarnaast kunnen armaturen schadelijke stoffen bevatten. Door ze naar een inleverbak in de doe-het-zelfzaak of milieustraat te brengen, komen deze stoffen niet in het milieu terecht.

Apart inleveren

39% van de Nederlanders weet dus niet precies waar men met een afgedankte armatuur naartoe moet. Deze onderzoeksresultaten verklaren deels waarom er nog maar weinig armaturen worden ingezameld voor recycling, aldus Gied van Hoorn, directeur van Stichting LightRec Nederland. In de nabije toekomst kan dat veranderen: vanaf medio 2018 gelden ook consumentenarmaturen als ‘e-waste’ en moeten ze net als kapotte spaarlampen en tl-buizen apart ingeleverd worden in de bekende Wecycle inzamelbakken of bij de milieustraat. Die verplichting geldt uiteraard pas als het armatuur echt niet langer bruikbaar is en daadwerkelijk wordt afgedankt.

Inlever aantallen verlichtingsarmaturen

De komende maanden wil LightRec Nederland met een grote publiekscampagne de aandacht gaan vestigen op consumentenarmaturen. Want uiteindelijk heeft geen enkel armatuur het eeuwig leven, en wordt verantwoorde verwerking een steeds belangrijkere pijler onder de circulaire economie van morgen.

Over stichting LightRec

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 500 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeenten om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van energiezuinige verlichting en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.

Home Nieuws & opinie Nederlanders onbekend met recycling van lichtarmaturen