Inzameling   4 maart 2019

Nederlanders leveren fors meer verlichtingsarmaturen in

Focus op verder indammen lekstromen

Nederlanders hebben het afgelopen jaar aanzienlijk meer verlichtingsarmaturen ingeleverd (+ 33%), zo blijkt uit de voorlopige inzamelcijfers van LightRec en uitvoeringsorganisatie Wecycle. De inzameling van lampen bleef nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2017 (- 1%). De stijging is vooral toe te schrijven aan extra inspanningen binnen het professionele circuit (bouw-, installatie- en sloopsector) en campagnes gericht op de inzameling van armaturen.

Wecycle en LightRec hebben in 2018 flink ingezet op de inzameling van armaturen, onder meer door een intensieve landelijke (tv-)campagne gericht op het inleveren van zogeheten consumentenarmaturen (zoals bureaulampen, bedlampen of staande lampen). Deze vallen namelijk sinds de zomer van 2018 ook onder de inzamelregeling.

Net als afgelopen jaren investeerden LightRec en Wecycle in de uitbreiding en verbetering van het inzamelnetwerk. Het aantal inleverplekken voor verlichting bij supermarkten verdubbelde met plaatsing van inzamelmiddelen bij onder meer Albert Heijn in 2018 naar 2.500 en bereikte hiermee een landelijke dekking. Extra aandacht was er ook voor kringloopwinkels als inleverpunt voor afgedankte verlichting.
 

Samenwerking sloop- en installatiesector succesvol

De geïntensiveerde samenwerking met de sloopsector lijkt duidelijk vruchten af te werpen. Door meer recyclebakken op slooplocaties te plaatsen en inzameling en recycling op te nemen in sloopbestekken komen er steeds meer verlichtingsarmaturen in het inzamelsysteem terecht.

Ook het aandeel van de installatiesector vertoont een stijgende lijn, mede door het gericht stimuleren van de inzameling bij groothandels zoals Technische Unie en bij bouwmarkten. De inmiddels bekende Gouden Bakkie-campagne droeg opnieuw bij aan dit succes. Nieuw was een speciale campagne gericht op vakmensen uit Oost-Europa.

Kwalitatief hoogwaardig inzamelnetwerk

Volgen Gied van Hoorn, directeur van Stichting LightRec, blijft zijn organisatie zich ook de komende jaren inzetten om zoveel mogelijk verlichting in te zamelen. “We beschikken over een kwalitatief hoogwaardig inzamelnetwerk, zowel voor consumenten als professionals”, aldus Van Hoorn. “Ook zullen we onverminderd met voorlichtingscampagnes blijven inzetten om zo veel mogelijk professionals en consumenten te bereiken. We halen op wat mogelijk is.”

Voor dit jaar is de focus van LightRec vooral gericht op het verder indammen van lekstromen, aldus Van Hoorn. “Dit vloeit voort uit het nieuwe Plan van Aanpak van het Monitoringsberaad, waarin producenten, verwerkers, gemeenten, retailers en overheid zijn vertegenwoordigd. Onze gezamenlijke ambitie is om het inzamelpercentage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, waar ook verlichting onder valt, te verhogen naar 65 procent. Voor gasontladingslampen halen we deze doelstelling, maar voor armaturen zullen we ons de komende jaren hard moeten blijven inspannen om lekstromen aan te kunnen pakken. Ledlampen en -armaturen komen nog maar mondjesmaat terug omdat zij een veel langere levensduur hebben dan gasontladingslampen. Vandaar ook de lichte daling in inzameling bij lampen.”

Ook bereidt LightRec zich dit jaar voor op de versnelde transitie naar ledverlichting in de kantorenmarkt. Die moet uiterlijk in de zomer van 2020 volledig zijn overgeschakeld op led. “We verwachten dat er dan in relatief korte tijd heel veel gasontladingslampen vrijkomen en we willen er zeker van zijn dat deze in ons inzamelnetwerk terugkomen, zodat alle materialen een tweede leven kunnen krijgen en gasontladingslampen op de juiste manier worden verwerkt”, besluit Van Hoorn.

Home Nieuws & opinie Nederlanders leveren fors meer verlichtingsarmaturen in