Inzameling   17 april 2019

Gemeente Huizen ontvangt Wecycle Gouden Bakkie Award voor onorthodoxe aanpak inzameling openbare verlichting

De gemeente Huizen ontvangt als eerste gemeente in Nederland een Wecycle Gouden Bakkie Award voor hun onorthodoxe aanpak bij de inzameling van afgedankte stads- en straatverlichting. In plaats van afvoeren via de installateur, kiest de gemeente voor aparte inzameling op de milieustraat door Wecycle. Hierdoor houdt de gemeente grip op de ingezamelde lampen en armaturen en stelt het de duurzaamheidswinst veilig. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Wethouder Marlous Verbeek-Nooijens van de gemeente Huizen ontvangt de Wecycle Gouden Bakkie Award uit handen van Gied van Hoorn (LightRec, rechts) en René Eijsbouts (Wecycle, uiterst rechts), links Thomas Wittekamp (beheerder openbare verlichting gemeente Huizen)

De gemeente Huizen vervangt jaarlijks zo’n 500 oude armaturen tijdens regulier onderhoud en vanwege verduurzaming door de ingebruikname van recyclebare ledarmaturen. Marlous Verbeek-Nooijens, wethouder Beheer Openbare Ruimte: “Huizen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daar past dit initiatief mooi bij. We zijn zeer blij met deze Wecycle Gouden Bakkie Award, erg trots op!”

Het opnemen van een contractueel beding over de juiste afvoer vindt de gemeente niet voldoende. “Je legt hiermee te makkelijk de verantwoordelijkheid bij de installateur”, zegt Thomas Wittekamp, beheerder van de openbare verlichting in Huizen. “Als puntje bij paaltje komt, heb je het proces dan niet echt geborgd. Als je echt wat wilt bijdragen, moet je er controle op houden. De aparte inzameling van afgedankte lampen en armaturen door Wecycle geeft ons de zekerheid dat deze verantwoord worden gerecycled. Dat levert veel meer duurzaamheidswinst op.”

Over de Gouden Bakkie Awards

Het doel van de Gouden Bakkie Awards is partners te belonen voor de inzameling en hun voorbeeldgedrag, waarmee branchegenoten ook worden gestimuleerd om meer lampen en armaturen in te zamelen. De Award is hiermee een erkenning voor de ontvanger en een aanmoediging voor de sector waarin deze opereert.

Wecycle reikt de Gouden Bakkie Awards uit in opdracht van de Stichting LightRec Nederland. Hierin zijn de producenten en importeurs van energiezuinige lampen en armaturen verenigd. Zij zijn opdrachtgever aan Wecycle voor de inzameling en recycling van deze producten in de afdankfase.

Optimale recycling

Wecycle laat energiezuinige lampen en armaturen optimaal recyclen. Hierdoor blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van C02 vermeden.

Over Wecycle

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2017 hebben we 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 345 miljoen kilo.

Home Nieuws & opinie Gemeente Huizen ontvangt Wecycle Gouden Bakkie Award voor onorthodoxe aanpak inzameling openbare verlichting