Inzameling   8 juni 2018

Flinke stijging van ingeleverde verlichting in 2017

80% van de conventionele verlichting wordt gerecycled

Een andere oorzaak voor de stijging van de inzameling in 2017 zijn de investeringen die LightRec heeft gedaan in de bouw- en sloopsector. Zo is er veel aandacht besteed aan het faciliteren van sloopaannemers om recycling zo eenvoudig mogelijk te maken, bijvoorbeeld door recyclebakken op slooplocaties te plaatsen. Vooral verlichtingsarmaturen komen op deze locaties vrij. Het aantal ingeleverde armaturen is in 2017 met een kwart toegenomen: van 2100 ton in 2016 naar 2620 ton in 2017.

De stijgende inzameling wordt ook veroorzaakt door de economische groei. Doordat er meer wordt gebouwd en verbouwd, komt er meer verlichting vrij bij de renovatie en sloop van gebouwen. Ten slotte heeft de wettelijke bepaling die regelt dat alle producenten en importeurs van verlichting via LightRec zorgdragen voor een juiste verwerking van hun producten, bijgedragen aan de stijgende inzameling.
 

Inzamelresultaten

In totaal zamelde LightRec via haar uitvoeringsorganisatie Wecycle bijna 4,4 miljoen kilo aan lampen en armaturen in. Het beeld van de ingezamelde verlichting in 2017 ziet er als volgt uit:

INZAMELING (ton) 2016 2017

tl-buizen

1.330

1.328

spaarlampen

300

227

overige lampen

160

208

ledlampen

0

10

armaturen

2.100

2.620

     
Totaal 3.890 4.393

Ingezamelde verlichting 2016 en 2017 in gewicht in tonnen

De inzamelcijfers worden gewoonlijk afgezet tegen de gemiddelde verkoopcijfers. Dit resulteert in een inzamelpercentage van circa 80% voor tl-buizen, spaarlampen en overige lampen. Slechts een fractie van de ingezamelde verlichting betreft ledlampen. Afgezet tegen de hoge verkoopcijfers van led leidt dit tot een inzamelpercentage van slechts 0,08%.
 

De led-dip

LightRec verwacht de komende jaren een tijdelijke daling van het totale inzamelpercentage (een gemiddelde van de ingezamelde conventionele en ledverlichting, afgezet tegen de gemiddelde verkoopcijfers over 3 jaar). De verwachte dip wordt niet veroorzaakt doordat consumenten of bedrijven de weg naar de recyclebak niet meer weten te vinden, maar is een gevolg van de transitie naar ledverlichting en de sterk toenemende verkopen (ook met name in led). Afgelopen jaren zijn tl-buizen, gloeilampen en spaarlampen in rap tempo vervangen door ledverlichting. Omdat led een veel langere levensduur dan conventionele verlichting heeft, een ledlamp gaat gemiddeld zo’n 20 jaar mee, duurt het nog even voordat ze in het recyclesysteem terecht gaan komen. Voor led-armaturen geldt hetzelfde verhaal. LightRec is bezig met een marktverkenning om de impact van de transitie naar led in kaart te brengen.
 

Ook armaturen inzamelen

LightRec blijft zich onverminderd inzetten voor producenten en importeurs om alle afgedankte verlichting in het recyclesysteem terecht te laten komen. Gied van Hoorn, directeur van Stichting LightRec vertelt: “Om hergebruik mogelijk te maken is het belangrijk dat alle verlichting wordt ingeleverd in de Wecycle-inleverbak of bij de milieustraat. Deze boodschap zullen wij via Wecycle aan consumenten blijven vertellen, zeker nu vanaf augustus 2018 ook consumenten-armaturen moeten worden ingeleverd. Die belanden nu nog te vaak bij het grof vuil of blijven achter op de zolderkamer”.

De Europese inzameldoelstelling ligt in 2019 op het inzamelen van 65% van alle op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparaten, waaronder lampen. Van Hoorn hierover: “De led-dip trekt het percentage voor lampen tijdelijk ver naar beneden: het gemiddelde inzamelpercentage voor 2017 was 27%, omdat led nog niet terug komt. Het gaat om een uitgesteld resultaat, want op een zeker moment gaat led ook terugkomen. Het is belangrijk om meer inzicht in de led-dip te krijgen en om tegelijkertijd al het potentieel aan afgedankte verlichting in het inzamelsysteem terecht te laten komen.”

Zie voor meer informatie LightRec.nl

Home Nieuws & opinie Flinke stijging van ingeleverde verlichting in 2017