Inzameling   2 oktober 2019

Doen we wel genoeg aan de inzameling van verlichting en armaturen?

In ons in augustus gepubliceerde jaarverslag 2018 meldden we dat de inzameling van afgedankte tl-buizen, spaar- en overige conventionele lampen in Nederland goed op koers ligt. Een fijnmazig inzamelnetwerk, niet-aflatende consumentenvoorlichting en forse investeringen in en samenwerking met de bouw- en sloopsector zijn effectief gebleken. Maar zijn onze inspanningen voldoende om per eind 2019 de door Europa opgelegde inzameldoelstelling van 65% te halen?

Nee, de doelstelling halen is onmogelijk. Om diverse redenen. De led-transitie is daarvan de belangrijkste. Terwijl de inzameling van conventionele verlichting op koers ligt, ontstaat er een gat in het ledsegment. Het lijkt alsof ledverlichting niet ingezameld wordt.

Het afgelopen jaar bedroeg het aandeel ledlampen binnen het totale volume ingezamelde verlichting minder dan 2,5%. Dit terwijl bijna twee derde van de verkochte lampen op dit moment een ledlamp is. Door de langere levensduur zijn deze nog niet toe aan vervanging. Aangezien de enorme toename van ledverlichting die op de markt wordt gebracht wel meegenomen wordt in de POM (put on market) berekeningen, maar nog lang niet retour komt, loopt ons inzamelpercentage feitelijk terug. Dat is een gegeven en daar moeten we ons bij neer leggen.

“Toch blijven we doorpakken met het onder de aandacht brengen van de noodzaak van gescheiden inzameling en verantwoorde recycling van verlichting en armaturen”, zegt Gied van Hoorn, directeur van LightRec. “Want door consumenten en een nog betere samenwerking in de keten kan altijd meer worden ingezameld. Daarom nemen we als initiatiefnemer van het eerste uur aan het collectief Heel Holland Recyclet actief deel aan de Nationale Recycle Week die van 14-21 oktober wordt.”

Naast financiële support aan een breed opgezette consumentencampagne met als thema “Iedereen Recyclet”, introduceert LightRec zelf onder andere de geheel nieuw vormgegeven Jekko. Deze vernieuwde inzamelbox helpt consumenten om kapotte (spaar)lampen, kleine elektrische apparaten en lege batterijen netjes op één centrale plek te bewaren. “Want we weten van de 1 miljoen huishoudens die sinds 2012 een Jekko in gebruik hebben dat ‘wie verzamelt, beter inzamelt’. Als de losse bakjes vol zijn kunnen ze afzonderlijk of tegelijk heel eenvoudig meegenomen worden naar de supermarkt, bouwmarkt, elektro-retailer of de milieustraat van de gemeente om de afgedankte spullen daar in één keer in een Wecycle inzamelbak te deponeren”, zo licht van Hoorn toe.

Dat de 65% een horde te ver lijkt is voor LightRec geen reden om consumenten niet te blijven informeren en stimuleren om zo veel mogelijk en steeds beter in te zamelen is er niet minder om.

“Het bijzondere aan de Nationale Recycle Week is dat we voor het eerst op ’grote schaal’ met alle ketenpartners samenwerken om zo dicht mogelijk bij de Europese doelstelling uit te komen. Dat is een goede zaak.”

Bron: LightRec Jaarverslag 2018

* Het betreft gewicht in tonnen


Lees ook: 

Home Nieuws & opinie Doen we wel genoeg aan de inzameling van verlichting en armaturen?