Inzameling   1 oktober 2019

Deal met metaalsector moet lekstroom terugdringen

Elke kilo telt om het nieuwe inzamelpercentage van 65% te kunnen halen

LightRec heeft in september samen met andere Nederlandse producentenorganisaties een stimuleringsdeal gesloten met de leden van de metaalbranche MRF (Metaal Recycling Federatie). Afspraak is dat bij de MRF aangesloten metaalrecyclers gedurende een jaar alle afgedankte apparaten (inclusief armaturen) die zij binnenkrijgen apart registreren, en conform regelgeving (laten) verwerken. Voor deze extra administratieve handeling ontvangen ze een vergoeding. Op die manier kan naar verwachting een aanzienlijk deel van de ‘lekstroom binnenland’ worden teruggedrongen.

Het is een bekend probleem: een deel van onze afgedankte apparaten wordt niet ingezameld door de erkende inzamelaars zoals Wecycle, maar rechtstreeks door handelaren en metaalverwerkers. Die laatsten laten het vaak na de apparaten te registeren, zodat niet te zeggen valt waar ze terechtkomen. Mogelijk komen ze (deels) bij een WEEELABEX-gecertificeerd recyclingbedrijf terecht en worden er optimaal grondstoffen uit herwonnen. Maar voor hetzelfde geld komen ze in een informeel circuit terecht, raken ze vermengd in andere afvalstromen of worden ze geëxporteerd. Naar schatting gaat het bij deze lekstroom jaarlijks om maximaal 110 miljoen kilo.

Ook armaturen voor verlichting uit sloop en renovatie komen nogal eens terecht bij wat in de volksmond de ”oud ijzerhandel” heet. Die betaalt immers een (bescheiden) bedrag per kilo voor oud metaal. Op zichzelf is dat niet heel problematisch – de armaturen worden immers gewoon gerecycled – alleen: in de inzamelregistratie ontbreekt deze stroom. En dat terwijl elke kilo telt om het nieuwe inzamelpercentage van 65% te kunnen halen.

Verbetering inzamelpercentage

Om die reden heeft LightRec samen met andere Nederlandse producentenorganisaties een stimuleringsdeal gesloten met de leden van de Metaal Recycling Federatie (MRF). Er is een apart contract gemaakt voor drie materiaalstromen. Deze zijn Witgoed, Armaturen voor verlichting en KEI (kleine elektrische apparaten. De MRF vertegenwoordigt circa 140 ondernemingen die samen 85 procent van het totale volume van de metaalrecyclingsector voor hun rekening nemen. De betrokken metaalverwerkers hebben zich verplicht om met ingang van 1 juli 2019 gedurende een jaar alle e-waste die binnenkomt uit de (gemengde) metaalstromen te sorteren, te registreren en te laten verwerken door gecertificeerde verwerkers. Voor de extra lasten die dit meebrengt worden zij gecompenseerd met een vergoeding per ton correct verwerkte e-waste. Na een jaar zal de deal grondig geëvalueerd worden.

Volgens Gied van Hoorn van LightRec draagt de deal effectief bij aan een verbetering van het inzamelpercentage. “We schatten dat in totaal zo’n 40 miljoen kilo e-waste op deze manier in de boeken terecht kan komen. Voor verlichting gaat het om circa 5 miljoen kilo. Dat zou een aanzienlijke slok op een borrel zijn op weg naar de nieuwe inzameldoelstelling van 65%”, aldus Van Hoorn.

Home Nieuws & opinie Deal met metaalsector moet lekstroom terugdringen