Inzameling   21 april 2020

2019 goed jaar voor inzameling lampen en armaturen

Uit de voorlopige inzamelcijfers van LightRec blijkt dat over 2019 opnieuw meer lampen en verlichtingsarmaturen zijn ingeleverd (totaal + 11%). De inzameling van armaturen steeg met 14% en de inzameling van lampen met 4% - een duidelijk groei ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral tl-buizen en armaturen uit het professionele circuit (bouw-, installatie- en sloopsector) blijken steeds beter te worden ingezameld.

De reeds in 2018 geïntensiveerde samenwerking met de sloopsector werd ook vorig jaar gecontinueerd. Door meer recyclebakken op slooplocaties te plaatsen en inzameling en recycling op te nemen in sloopbestekken kwamen er duidelijk meer (tl-)verlichtingsarmaturen in het inzamelsysteem terecht.

Ook het aandeel van de installatiesector vertoonde opnieuw een stijgende lijn, mede door het gericht stimuleren van de inzameling bij groothandels zoals Technische Unie en bij bouwmarkten. De inmiddels bekende Gouden Bakkie-campagne droeg opnieuw bij aan dit succes.

Sinds 2018 zetten LightRec en haar uitvoeringsorganisatie Wecycle flink in op de inzameling van armaturen, onder meer door een intensieve landelijke (tv-)campagne gericht op het inleveren van zogeheten consumentenarmaturen (zoals bureaulampen, bedlampen of staande lampen). Deze vallen namelijk sinds de zomer van 2018 ook onder de inzamelregeling. Die inzet blijkt zijn vruchten af te werpen, gezien een stijging van 14% aan ingezamelde armaturen in 2019. Het inzamelnetwerk voor armaturen wordt komende tijd nog verder uitgebouwd, met name in de professionele sector. De in oktober 2019 gesloten deal met de MRF (Metaal Recycling Federatie) zal naar verwachting van LightRec pas dit jaar merkbaar gaan bijdragen aan de hoeveelheden geregistreerde armaturen.

Nationale recycle week

Het landelijke, fijnmazige inzamelnetwerk voor consumenten functioneert inmiddels conform doelstelling. Toch blijft voorlichting nodig, zegt Gied van Hoorn, directeur van LightRec. “We moeten ons blijven richten op consumenten en hen ertoe zien te bewegen daadwerkelijk hun e-waste op de juiste plek in te leveren. Een kapotte spaarlamp of elektrische tandenborstel belandt nog te gemakkelijk bij het huisvuil. Zolang er sprake is van lekstromen – en die zijn nog steeds aanzienlijk – moeten we blijven inzetten op gerichte gedragsverandering”, aldus Van Hoorn.

Afgelopen jaar lanceerde Wecycle in opdracht van LightRec onder meer een grote influencer-campagne om specifiek bij jongeren het belang van recycling onder de aandacht te brengen, en wat ervoor nodig is om het tot een succes te maken. Daarnaast was LightRec een van de initiators van de eerste Nationale Recycle Week, met als motto ‘Heel Holland Recyclet’. Daarin werd voor het eerst gericht aandacht gevraagd voor de ‘onzichtbare afvalberg’ aan e-waste die opgeslagen ligt in de Nederlandse huishoudens. Ook de verspreiding van 50.000 jekko’s en maar liefst 52.000 kinderboeken in de afgelopen kerstperiode droegen bij aan de bewustwording bij het Nederlandse publiek. In het kinderboek ‘Tulp van Tellingen’ wordt het verschil tussen lampen en armaturen uitgelegd en op een ludieke manier uitgelegd dat beide ingeleverd moeten worden bij een Wecycle inleverpunt.

LED stijgt snel, maar nog steeds klein aandeel

2019 liet bijna een verdriedubbeling in het aantal kilo’s ingezameld ledverlichting zien. Toch is dit nog steeds minder dan 2% van het totaal ingezamelde lampen. Van Hoorn: “We zitten midden in de ledtransitie en door de lange levensduur van led is het nog wachten op een sterke stijging in het aantal ledlampen in de inzameling. Maar gezien de verkopen is dat een kwestie van tijd: ooit zullen al die lampen een keer terug moeten komen.”

Mede door de verlenging van de AVV (algemeenverbindendverklaring) voor lampen tot 2023 blijft LightRec ook de komende jaren de aangewezen partij om de inzameling van verlichting in de breedst mogelijke zin te coördineren. Van Hoorn: “We zijn als bestuur en directie blij met deze AVV en zien het als een erkenning vanuit het ministerie dat we een uitstekend functionerend systeem hebben ingericht.”

Doorlees

Lees meer over: Deal met metaalsector moet lekstroom terugdringen 

Lees meer over: LightRec zal als eerste het licht aandoen tijdens de Nationale Recycle Week

Home Nieuws & opinie 2019 goed jaar voor inzameling lampen en armaturen