Wet- en Regelgeving

Producenten en importeurs.

Producenten en importeurs van energiezuinige lampen zijn in Nederland verplicht om zorg te dragen voor de recycling van hun producten als deze worden afgedankt 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 5 september 2019 opnieuw een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de productcategorie lampen toegekend aan stichting LightRec. De nieuwe AVV is voor een bepaalde tijd en loopt af op 31 december 2022. Het doel ervan is om de kosten voor het inzamelen en recyclen van alle in Nederland afgedankte lampen op gelijke wijze door te belasten aan de producenten en importeurs die lampen op de Nederlandse markt brengen. 

Voor armaturen echter zijn er vanaf  1 maart 2021 een aantal wettelijke zaken veranderd. Als producent of importeur van armaturen moet u voor de inzameling en recycling gebruik maken van Stichting OPEN die daarvoor verantwoordelijk is geworden.

Detailhandel

Winkeliers die energiezuinige lampen verkopen, moeten bij verkoop van een lamp ook een oude lamp aannemen voor recycling, als deze wordt ingeleverd door consument of professionele gebruiker. De winkelier moet ervoor zorgen dat de ingeleverde lampen op verantwoorde wijze worden opgeslagen en worden afgegeven voor recycling via de milieustraat of direct aan Stichting OPEN. Steeds meer winkelketens kiezen er voor om meer service te verlenen aan de klant en zetten inzamelbakken neer waar de klant zijn kapotte verlichting altijd kan inleveren, ook als hij geen nieuwe koopt.

Bouw en sloop

Bij renovatie- en sloopwerkzaamheden komen vaak veel oude lampen en armaturen vrij. Deze moeten door de bedrijven die de lampen verwijderen apart worden gehouden voor recycling. Dit staat in het Bouwbesluit dat op 1 april 2014 is ingegaan. De verplichting gold echter al veel langer omdat het zowel voor gasontladingslampen als ook voor oude armaturen gaat om Klein Chemisch Afval.

Ook bij onderhoud kunnen veel lampen vrijkomen en geldt de verplichting voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerder dat deze apart moeten worden gehouden en in moeten worden geleverd voor recycling bij Stichting OPENBouw- en sloopbedrijven kunnen bij een project waar voldoende lampen en armaturen (> 50 kg) worden afgedankt een container laten neerzetten door Stichting OPEN. Deze worden vervolgens gratis opgehaald. Bij kleinere hoeveelheden, kan de oude verlichting worden ingeleverd bij de technische groothandel of de milieustraat van de eigen gemeente.

Opname in STABU Bouwbreed systematiek

Vanaf begin 2015 is het mogelijk om de Stichting OPEN-inzamelmiddelen op te nemen in het bestek of de projectbeschrijving in de classificatie STABU Bouwsystemen & Installaties en de STABU Werksoorten. De specificaties voor de verwijdering van verlichting zijn te vinden onder de secties ‘Bouwplaatsvoorzieningen’ binnen beide classificaties van de STABU Bouwbreed systematiek. De inzamelmiddelen staan onder de naam ‘recyclecontainers’ in het systeem.

Het opnemen van de inzamelmiddelen in STABU Bouwbreed zorgt voor een extra herinnering aan de opdrachtgever en vergemakkelijkt de inzameling voor de betrokken bouw- en sloopbedrijven.