Uitbreiding armaturenwetgeving

Nieuwe recyclewetgeving

Vanaf 15 augustus 2018 wordt de wettelijke regeling over recycling van verlichting uitgebreid. Niet alleen professionele lichtarmaturen, maar ook gewone consumentenarmaturen moeten dan worden aangeboden voor recycling. Sfeerlampen, leeslampen, keukenspotjes, klein of groot: alles moet worden ingezameld en gerecycled. Zo zetten we langzaam de steeds grotere stappen naar een circulaire economie.

Voor wie geldt het?

Voor retailers die inkopen via een of meerdere groothandels verandert er niets. Dat geldt echter niet voor bedrijven die zélf consumentenarmaturen produceren of importeren. Zij vallen onder de wettelijke regeling en moeten zich daarom aanmelden bij LightRec Nederland voor opgave van het aantal verkochte exemplaren.

Uw producentenverantwoordelijkheid goed geregeld

Als producent van verlichting bent u verplicht om de producten die u op de markt brengt aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze te laten verwerken voor recycling. Dit is de zogenoemde producentenverantwoordelijkheid. Producenten en importeurs van energiezuinige verlichting hebben in 2006 Stichting LightRec in het leven geroepen om deze verplichting te organiseren.

Aan die wettelijke verplichting lagen aanvankelijk milieutechnische redenen ten grondslag. Een aantal categorieën energiezuinige lampen bevatten namelijk stoffen die bij ongecontroleerd vrijkomen schadelijk zijn voor de leefomgeving, zoals kwik. Maar inmiddels dient deze wetgeving zeker ook gezien te worden in het licht van de circulaire gedachte. Een groot deel van de materialen die verwerkt zijn in een energiezuinige lamp of armatuur kan worden teruggewonnen. Van een lamp kan 90% worden hergebruikt, van een armatuur bijna 80%.

aanmelden Lightrec

Inzamelen

LightRec Nederland is verantwoordelijk voor de inzameling van deze nuttige afvalstroom. Samen met haar uitvoeringsorganisatie Wecycle heeft LightRec daartoe een inzamelstructuur opgezet, voor zowel consumenten als professionals zoals verlichtingsinstallateurs. De kosten van het onderhouden en steeds verder uitbreiden van deze landelijke inzamelstructuur worden gedragen door de producenten en importeurs van energiezuinige lampen. Zij betalen als deelnemer aan LightRec een klein bedrag over iedere lamp of armatuur die ze op de markt brengen. Vandaar de registratieverplichting: de inzameldoelstellingen van LightRec worden vastgesteld op de hoeveelheden op de markt gebrachte verlichting (oftewel: put on market, POM). Iedere importeur en producent betaalt naar rato mee aan de inzameling en recycling.

Verhoogde inzameldoelstellingen

De inspanningen van LightRec en Wecycle hebben ertoe geleid dat de hoeveelheid ingezamelde verlichting enorm is gestegen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd zijn de eisen aan producenten ook flink toegenomen. Het streven naar circulariteit is alom aanwezig en wordt van fabrikanten verwacht. Daarnaast zijn de inzameldoelstellingen vanuit Europa verhoogd naar 65%. Daar zijn we nog lang niet. Het is van belang om er gezamenlijk voor te zorgen dat zoveel mogelijk afgedankte verlichting terugkomt voor recycling. Door u in te schrijven als deelnemer draagt u hier uw steentje aan bij.

Inschrijven als deelnemer

Als u zelf consumentenarmaturen importeert of produceert, dient u zich in te schrijven bij LightRec.
Hoe u dit kunt doen, leest u hier.

 

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer