Uitbreiding armaturenwetgeving

Nieuwe recyclewetgeving

Vanaf 15 augustus 2018 is de wettelijke regeling over Producentenverantwoordelijkheid van verlichting uitgebreid. Niet alleen professionele lichtarmaturen, maar ook gewone consumentenarmaturen moeten dan worden aangeboden voor recycling. Sfeerlampen, leeslampen, keukenspotjes, klein of groot: alles moet worden ingezameld en gerecycled. Zo zetten we langzaam de steeds grotere stappen naar een circulaire economie.

Voor wie geldt het?

Produceert of importeert u lampen en/of armaturen voor de Nederlandse markt? Dan bent u wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de inzameling en recycling van uw producten.

De afvalbeheerbijdrageovereenkomst voor producenten en importeurs van lampen is door het ministerie van I&W voor lampen een nieuwe Algemeen Verbindend Verklaring afgegeven (AVV Lampen). Deze is van kracht met ingang van 1 januari 2023. Op grond van deze overeenkomst zijn alle producenten en importeurs van lampen gehouden zich voor de invulling van de producentenverantwoordelijkheid voor lampen zich evenals voor armaturen aan te sluiten bij Stichting OPEN.

Als producent of importeur van armaturen verandert er niets en moet u voor de inzameling en recycling gebruik blijven maken van Stichting OPEN die daarvoor verantwoordelijk is. Het ministerie van I&W heeft daarvoor een AVV afgegeven aan OPEN die ingegaan vanaf 1 maart 2021 is.

Uw producentenverantwoordelijkheid goed geregeld

Als producent van verlichting bent u verplicht om de producten die u op de markt brengt aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze te laten inzamelen en verwerken voor recycling. Dit is de zogenoemde producentenverantwoordelijkheid

Aan die wettelijke verplichting lagen aanvankelijk milieutechnische redenen ten grondslag. Een aantal categorieën energiezuinige lampen bevatten namelijk stoffen die bij ongecontroleerd vrijkomen schadelijk zijn voor de leefomgeving, zoals kwik. Maar inmiddels dient deze wetgeving zeker ook gezien te worden in het licht van de circulaire gedachte. Een groot deel van de materialen die verwerkt zijn in een energiezuinige lamp of armatuur kan worden teruggewonnen. Van een lamp kan 90% worden hergebruikt, van een armatuur bijna 80%.


Aanmelden OPEN

Inzamelen

Sinds 1 maart 2021 is Stichting OPEN, waarvan LightRec een van de medeoprichters is, de nieuwe regieorganisatie verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van lampen en armaturen. LightRec Nederland was tot 1 januari 2023 nog verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van lampen. Nu ligt de verantwoordelijkheid van zowel lampen als armaturen geheel bij Stichting OPEN die al verantwoordelijk was voor armaturen. Samen met uitvoeringsorganisatie OPEN heeft LightRec voor lampen en armaturen de afgelopen jaren een inzamelstructuur opgezet, voor zowel consumenten als professionals zoals verlichtingsinstallateurs.

Stichting LightRec is lid van het bestuur van Stichting OPEN en blijft in die hoedanigheid het eerste aanspreekpunt voor alle importeurs en producenten binnen de energiezuinige verlichtingsector.

Verhoogde inzameldoelstellingen

De inspanningen van LightRec en Wecycle hebben er de afgelopen bijna 20 jaar toe geleid dat de hoeveelheid ingezamelde verlichting enorm is gestegen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd zijn de eisen aan producenten ook flink toegenomen. Het streven naar circulariteit is alom aanwezig en wordt van fabrikanten verwacht. Daarnaast zijn de inzameldoelstellingen vanuit Europa verhoogd naar 65%. Die doelstelling halen we inmiddels voor alle lamptypen behalve voor LED_lampen. Deze zijn kort geleden op de markt ingevoerd en komen door hun lange levensduur nog niet veel terug.

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer