Wecycle-website biedt informatie voor ondernemers in de sloopbranche

In vervolg op het offensief dat LightRec samen met VERAS gestart is om meer verlichting en armaturen uit sloop- en renovatieprojecten te halen, heeft Wecycle een speciale webpagina ingericht. Ondernemers in de sloopbranche kunnen op www.wecycle.nl/sloopbedrijven terecht voor informatie en advies over hoe zij eenvoudig kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en hoe zij lampeninzameling op de slooplocatie kunnen inrichten.

Lampen en armaturen die vrijkomen bij sloop- of renovatieprojecten moeten ingezameld worden voor recycling omdat zij chemische stoffen bevatten die niet in het milieu terecht mogen komen. Bovendien kunnen de materialen tot 90% worden hergebruikt.

Op de website van Wecycle kunnen sloopbedrijven lezen hoe zij lampen en armaturen verantwoord kunnen verwijderen en inzamelen, waarom oude verlichting apart gehouden moet worden, hoe deze het beste opgeslagen kan worden en welke inzamelmiddelen en afvoeroplossingen Wecycle hier voor heeft.

Samenwerking LightRec, Wecycle en VERAS
Op dit moment wordt er bij sloopprojecten nog te weinig verlichting gescheiden ingezameld. Dit terwijl er jaarlijks zo’n 900.000 kilo aan armaturen en 460.000 stuks aan lampen uit sloop- en renovatieprojecten vrij zouden moeten komen. LightRec, Wecycle en VERAS werken er hard aan om de hoeveelheid en het gewicht aan ingeleverde lampen en armaturen uit de sloop de komende vijf jaar te verdubbelen. Dit willen zij bereiken met een zogenoemde multichannel-strategie, gericht op alle belangrijke schakels in de sloopbranche, van beleidsmakers tot ingenieurs en van opdrachtgevers tot uitvoerders.

Het is een wettelijke verplichting volgende de Regeling Bouwbesluit 2012 om lampen en armaturen aan de bron te scheiden en gescheiden af te voeren.

Circulaire economie stimuleren
: grondstoffen optimaal hergebruiken (>90%).

Milieuproblemen voorkomen:
milieugevaarlijke stoffen blijven uit het milieu en worden op een veilige en duurzame manier behandeld.
Duurzame profilering:
zowel aannemers als opdrachtgevers kunnen zich als ‘duurzamer’ profileren, het correct verwijderen van verlichting kan zelfs als pre of voorwaarde gelden in aanbestedingsprojecten.

Europese doelstelling: Nederland wil vanaf 2019 65% van alle lampen en armaturen die op de markt worden gezet inzamelen.

 

 

Bent u ook actief in de sloop- en renovatiesector en wilt u meer informatie ontvangen over dit offensief? Of wilt u graag in gesprek met LightRec over de inzameling en recycling van verlichting? Neemt u dan contact met ons op via info@lightrec.nl of T 079 – 7600 630.

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer