Tweede Kamerlid Agnes Mulder: Bedrijfsleven loopt voorop naar een circulaire economie

In Retour Magazine een interview met Agnes Mulder, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Voor Mulder is de transitie naar de circulaire economie een gegeven, want er ligt een ambitie en er is beleid geformuleerd. “Nu is primair het bedrijfsleven aan zet in de realisatie van de doelstellingen, normen en regels”.

Er gebeurt volgens het kamerlid al een hoop in het bedrijfsleven rondom hergebruik, zoals spaarlampen die over gaan naar LED. Mulder in Retour: “Het zijn zeker niet alleen de grote internationale concerns die met innovatieve oplossingen
komen. Ook het Nederlandse MKB speelt hier een belangrijke rol. Ik was laatst bijvoorbeeld in gesprek met een verlichtingsfabrikant in Hoogeveen die hele mooie en duurzame oplossingen ontwikkelt. We gaan echt de goede kant op.”

Agnes Mulder

Mulder vindt dat de overheid dit soort ontwikkelingen goed kan ondersteunen als opdrachtgever: “Stel in iedere aanbesteding strenge eisen aan de duurzaamheid van producten en diensten. Als alle overheden en alle overheidslichamen dat doen voor alle producten en diensten die zij dagelijks gebruiken, dan telt dat op tot een grote verbetering.“

Freeriders

Er is een groot grijs circuit van handelaren en verwerkers die niet altijd juist gecertificeerd zijn zoals de wet eist. Mulder vindt het onacceptabel dat meer dan de helft van de verwerkers niet gecertificeerd is. Het kamerlid stelt dat deze bal met name bij het bedrijfsleven ligt: “Dat wil je als sector toch niet. Dit soort gedrag straalt negatief af op alle branchegenoten. En dus verwacht ik een zelfcorrigerend vermogen van die sector. Spreek elkaar aan en kom met verbeterplannen”. Voor de overheid is er vervolgens een rol weggelegd in toezicht en handhaving.

Meer lezen? Klik hier voor het Retour Magazine met het volledige interview met Agnes Mulder.

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer