Gecertificeerde concurrentie

Sinds begin vorig jaar is er een minimumverwerkingsstandaard voor al het e-waste uit Nederland. Deze zogeheten WEEELABEX (WEEE LABel of EXcellence) bevat normen die zijn opgesteld door de Europese koepel van inzamelsystemen WEEE Forum, in samenwerking met recyclingbedrijven. Door de introductie van de uniforme standaard zal ook het ingezamelde e-waste dat buiten de erkende WEEE-systemen om wordt aangeboden, verantwoord verwerkt worden.

De certificaten worden toegekend per verwerkingsinstallatie. Een verwerker die bijvoorbeeld zowel koelkasten, lampen als kleine huishoudelijke apparaten verwerkt, moet zich voor elk van die stromen apart certificeren. Hetzelfde geldt voor verwerkers die op twee vestigingen dezelfde stroom verwerken. Zo heeft Coolrec zeven certificaten, HKS Metals vijf en Sims drie.

Het aantal recyclingbedrijven met gecertificeerde verwerkingsstromen groeit snel. Daarmee is er ruim voldoende capaciteit voor de hoogwaardige verwerking van de in Nederland afgedankte elektrische apparaten en verlichtingsapparatuur, met in elke verwerkingsstroom concurrentie tussen ten minste twee (lampen) of drie gecertificeerde bedrijven. Voor kleine huishoudelijke apparatuur zijn zelfs vijftien verwerkers in de markt. Van concurrentie door niet-gecertificeerde bedrijven in het buitenland is geen sprake, omdat de wettelijke regeling ook bij export voor verwerking buiten Nederland vasthoudt aan de minimumstandaard.

De private verwerkingsstandaard WEELABEX wordt op dit moment omgezet in officiële Europese norm van de CENELEC-standaarden. Als dit proces voltooid is zal de Nederlandse wet worden aangepast en voortaan verwijzen naar CENELEC.

In Nederland organiseert LightRec de inzameling en recycling van verlichting. Wecycle is de organisatie die dat in opdracht van LightRec uitvoert. Wecycle heeft een landelijk dekkend, fijnmazig inzamelnetwerk opgebouwd voor lampen en armaturen en werkt nauw samen met gecertificeerde verwerkers.  Als deelnemer van LightRec wordt u volledig ontzorgt  en voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen rondom inzameling en recycling.


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer