Eerlijk (ver)delen

Het verantwoord verwerken van afgedankte verlichting is een relatief duur proces. De kosten van inzamelen, sorteren en transporteren en van het verwerken van de energiezuinige lampen en armaturen worden op geen stukken na gedekt door de opbrengst van de bescheiden hoeveelheden glas, kunststof en metalen die bij de recycling worden herwonnen. En die kosten zullen de komende jaren verder oplopen, als grote partijen spaarlampen en tl-buizen worden afgedankt omdat zij door ledverlichting worden vervangen. Alle reden dus dat alle importeurs en producenten van verlichting in Nederland meebetalen aan het opruimen en recyclen van de producten die zij zelf op de markt zetten.

 

Gied van Hoorn      Gied van Hoorn
Directeur Stichting LightRec 

LinkedIn  Twitter 
 

 

Om te garanderen dat we nu en in de toekomst onze verlichting kunnen blijven recyclen, is in 2014 een Algemeen Verbindend Verklaring (AV) van kracht gegaan voor alle Nederlandse producenten en importeurs  van energiezuinige verlichting. Deze verplicht alle producenten, incluis de toekomstige toetreders, om zich aan te sluiten bij het collectieve inzamelsysteem, in de vorm van stichting LightRec. De deelnemers zijn gebonden aan de deelnemersovereenkomst en aan de vastgestelde recyclingbijdrage, waarmee de huidige en toekomstige kosten worden gedekt. Op deze manier kunnen we de financiering van de inzameling en recycling garanderen en zorgen we ervoor dat producenten die niet meebetalen (‘freeriders’) geen oneigenlijk concurrentievoordeel genieten.De AVV is nog van kracht tot 31 december 2018. Het lijkt mij verstandig dat de overheid ook voor de vier daarop volgende jaren deze constructie overeind houdt. Want onze uitdagingen stoppen natuurlijk niet over twee jaar. Ook dan zal onze ambitie - om 85% van alle vrijkomende lampen en armaturen in te zamelen en te recyclen - overeind staan. En de achterliggende problematiek zal alleen maar prangender zijn geworden. De opmars van de ledlamp gaat immers veel sneller dan verwacht. Dit betekent dat er over enkele jaren bijna geen spaarlampen meer worden verkocht. Op dat moment komen er geen bijdragen meer binnen van de producenten van spaarlampen, terwijl er de komende jaren nog wel een flinke berg spaarlampen moet worden ingezameld en gerecycled. Om te voorkomen dat alleen ledproducenten voor deze kosten opdraaien, is het belangrijk dat we blijven bouwen aan voorziening waaraan álle producenten en importeurs bijdragen.

En o ja: einde 2018 zal zich ook niet ineens een totale gedragsverandering bij de consument en in het bedrijfsleven hebben voltrokken. Ook dan moet nog zwaar worden ingezet om huishoudens en bedrijven te bewegen om al hun afgedankte verlichting gescheiden in te leveren. Daarvoor blijven campagnes en acties nodig. En ook willen we ons netwerk van inzamelpunten bij de detailhandel en gemeentes kunnen onderhouden, zodat zowel consumenten als professionals gemakkelijk oude verlichting kunnen inleveren. Dat vraagt eveneens om een planning voor de lange termijn en goede afspraken over de financiering.

Kort en goed: een Algemeen Verbindend Verklaring zal ook na 2018 producenten en importeurs helpen om de uitdagingen met gesloten rangen aan te gaan. Dan lijkt het mij alleen maar logisch dat alle producenten en importeurs hun steentje bijdragen en de lasten eerlijk verdeeld worden.

Gied van Hoorn


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer