Vier vragen aan… Rolf Ibsen, directeur van verlichtingsproducent MEGAMAN en bestuurslid van de Nederlandse Licht Associatie (NLA).

Ze opereren doorgaans achter de schermen, de bestuursleden van de Stichting LightRec. In deze serie zetten we ze even kort in de schijnwerpers. Wat beweegt hen? En hoe zien zij de toekomst van LightRec?

1. Wat is uw persoonlijke motivatie om zitting te nemen in het bestuur van LightRec? 

Rolf Ibsen LightRec“MEGAMAN is al meer dan twintig jaar actief in energievriendelijke verlichting. We hebben het hele traject van CFL naar led-lichtbronnen en nu naar integreerde armaturen doorlopen. Dat lampen steeds weer vervangen worden is voor ons dus min of meer een gegeven, en daar hoort ook het verantwoord terugnemen en hergebruiken bij. Omdat ik hier ook zelf steeds actief bij betrokken ben geweest, ben ik mij ook persoonlijk bewust geworden van de noodzaak om dit op een verantwoorde en gestructureerde manier te doen – en tja, dan kom je uit bij LightRec die dat op een professionele wijze doet voor de gehele markt, zijnde industrie, distributeurs en eindgebruikers.”

2. Hoe heeft LightRec zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Bent u tevreden met de resultaten of mag de lat hoger? 

“De lat moet zeker hoger, want los van onze eigen ambities op het gebied van de recycling, is er ook het wettelijk kader Europees verband met een jaarlijks groeiend percentage waaraan alle spelers moeten voldoen. Het bestuur en onze directie is dagelijks bezig om te zorgen dat wij aan die progressieve doelstelling kunnen voldoen, en waar wij mogelijkheden zien om de processen verder te optimaliseren. De grote uitdaging is en blijft dat we het samen met alle andere externe partijen moeten doen: van producent tot distributeurs en van installateur tot detaillist en, last but not least, consument. LightRec fungeert hierbij als versneller en katalysator.”

3. De snelle opkomst van ledverlichting wordt door velen als disruptief beschouwd. Wat zal dit naar uw mening gaan betekenen voor LightRec in de toekomst? 

“De snelheid van de productontwikkeling op dit vlak verbaast mij nog elke dag: er komen in hoog tempo nieuwe energie- en materiaalzuinige, maar ook steeds gebruiksvriendelijkere producten op de markt. Ik vind dit een zeer positieve ontwikkeling in ecologisch opzicht, want die nieuwe lampen en armaturen bevatten veel minder schadelijke stoffen, minder schaarse grondstoffen en kennen een veel langere levensduur. Dus ja, disruptief maar wel positief disruptief. Wat het voor LightRec zal betekenen is nu moeilijk te voorspellen, maar ik ben ervan overtuigd dat we op een verantwoorde manier op deze ontwikkeling kunnen en zullen inspelen.”  

4. Houdt, met het oog op de circulaire economie, de industrie al voldoende rekening met de end-of-life recycling in het productontwerp van nieuwe producten? Wat zou er beter kunnen? 

“Los van het wettelijk kader - De Europese Ecodesign richtlijnen die een leidraad vormen voor alle spelers in deze industrietak – is het denken in de industrie volledig ‘om’ gegaan. Meer en meer wordt bij het ontwerpen rekening gehouden met de end-of-use fase van het product, zodat het zo efficiënt en verantwoord mogelijk gerecycled kan worden met het oog op het hergebruik van grondstoffen - de circulaire economie. Ook zie je meer aandacht voor het door slim design verlengen van die gebruikscyclus. Dus mijn antwoord luidt ja. Het kan natuurlijk altijd beter maar er is in de afgelopen jaren al erg veel bereikt.”

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer