Vier vragen aan… Zoltan Pilter, Regulatory Affairs Manager bij GE Lighting EMEA en bestuurslid van Stichting LightRec

Ze opereren doorgaans achter de schermen, de bestuursleden van de Stichting LightRec. In deze serie zetten we ze even kort in de schijnwerpers. Wat beweegt hen? En hoe zien zij de toekomst van LightRec?

 

Zoltan Pilter - LightRec1. Wat is jouw persoonlijke motivatie om zitting te nemen in het bestuur van LightRec? 
“Oorspronkelijk ben opgeleid als milieuchemicus en tegen die achtergrond voel ik mij persoonlijk betrokken bij elk initiatief dat bijdraagt aan een betere ecologische leefomgeving. Ik heb er daarom mee ingestemd om GE vanuit deze functie te vertegenwoordigen. Niet in het minst overigens omdat ik Nederland in veel opzichten zie als een gidsland op het terrein van inzameling en recycling, beschikkend over organisatorische en technologische oplossingen waar andere landen hun voordeel mee kunnen doen.”

2. Hoe heeft LightRec zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Ben je tevreden met de resultaten of mag de lat hoger? 
“Ik ben officieel betrokken bij acht besturen van inzamelsystemen in Europa – van noord tot zuid - dus ik ben geneigd deze vraag vanuit een zeker metaperspectief te beantwoorden. En dan kan ik niet anders dan concluderen dat LightRec een exceptioneel goede performance neerzet en op veel onderdelen ver boven het wettelijk minimumniveau opereert. Dat gezegd hebbende is er natuurlijk altijd werk aan de winkel en is er met het oog op de toekomstige ontwikkelingen geen excuus om achterover te gaan leunen. Daarvoor gaan de marktontwikkelingen te snel, en zeker ook de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving.”

3. De snelle opkomst van ledverlichting wordt door velen als disruptief beschouwd. Wat zal dit volgens jou gaan betekenen voor LightRec in de toekomst? 
“Dat is een uitdaging, die er in essentie op neerkomt hoe we deze transitie naar led op een verantwoorde manier financieren. Als je bedenkt dat we over een jaar of twee ingrijpende wijzigingen verwachten in de Richtlijn, die naar alle waarschijnlijkheid ook de scope van onze operatie zal beïnvloeden, dan zie ik dat vooral als een kans voor ons. Het zal in de toekomst denk ik meer en meer om ledcomponenten gaan draaien en dat maakt ook nieuwe samenwerkingen en synergiën mogelijk. Maar wat voor effect dat gaat hebben op de structuur en werkwijze van LightRec is in dit stadium erg moeilijk te voorspellen.”   

4. Houdt, met het oog op de circulaire economie, de industrie al voldoende rekening met de end-of-life recycling in het productontwerp van nieuwe producten? Wat zou er beter kunnen? 
“Het simpele antwoord op de eerste vraag is: ja. En wel omdat de hierboven genoemde ledtransformatie in de lichtindustrie dat eigenlijk vanzelf meebrengt. Anders dan spaarlampen bevatten ledlampen geen kwik, dus ze kunnen eenvoudiger en kostenefficiënter  gerecycled, samen met andere IT-devices. Daarbij draait het in de filosofie van de circulaire economie niet alleen om grondstoffen terugwinnen, maar ook om het langer gebruiken van producten en het vaker repareren van producten. Welnu, ledlampen zijn ontworpen om tien tot twintig jaar mee te gaan, en ze zijn veelal modulair opgebouwd dus het is prima mogelijk tussentijds componenten te vervangen. Natuurlijk is er ook nog zoiets als een economische levensduur: soms zullen consumenten goed functionerende ledlampen vervangen omdat er nu eenmaal een fraaier alternatief op de markt is gekomen. Maar over het geheel genomen is de ledtransitie een goede stap op weg naar circulariteit.”

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer