Vier vragen aan… Paul Rotteveel, IKEA Nederland en bestuurslid bij LightRec

Ze opereren doorgaans achter de schermen, de bestuursleden van de Stichting LightRec. In deze serie zetten we ze even kort in de schijnwerpers. Wat beweegt hen? En hoe zien zij de toekomst van LightRec? Deze maand: Paul Rotteveel, product compliance and quality manager bij IKEA NL.

1. Wat is jouw persoonlijke motivatie om zitting te nemen in het bestuur van LightRec? 

Paul Rotteveel“In de beginjaren was LightRec nogal eenzijdig gericht op producenten, en door zitting nemen in het bestuur kreeg ik de kans om ook de retailsector meer onder de aandacht te brengen. De retail speelt immers een belangrijke rol in de ontvangst en dat bleef nogal onderbelicht. Sterker, het systeem was aanvankelijk nogal retail-onvriendelijk, zou je kunnen zeggen. Dat is inmiddels totaal omgeslagen en ik ben er trots op dat ik daar mijn steentje aan bij heb kunnen bijdragen. Daar komt bij dat ik bij een onderneming werk die graag haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om duurzaamheid. Voor mij is het dus ook een beetje noblesse oblige.”

2. Hoe heeft LightRec zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Ben je tevreden met de resultaten of mag de lat hoger? 

“Je moet nooit domweg tevreden zijn, want dan verlies je het gevoel voor urgentie en in deze wereld is stilstand achteruitgang. Dus we kijken altijd naar wat er meer mogelijk is, in termen van in te zamelen hoeveelheden maar ook ons serviceniveau. Gewoon omdat het altijd beter kan. Dat wil niet zeggen dat ik ontevreden ben: we hebben, zeker in internationaal perspectief, een heel goed werkend systeem opgezet en ik denk dat we best blij mogen zijn met de huidige resultaten. Maar de uitdagingen blijven: hoe bewegen we consumenten en professionals om nog actiever afval te scheiden en verlichting in te leveren, en hoe kunnen we de kosten van het systeem zo laag mogelijk houden?”

3. De snelle opkomst van ledverlichting wordt door velen als disruptief beschouwd. Wat zal dit volgens jou gaan beteken voor LightRec in de toekomst? 

“Het is een gegeven dat kwiklampen gaan verdwijnen en dat daar nieuwe techniek voor in de plaats komt. Dat is op zichzelf een positieve ontwikkeling: led is niet alleen een zuinigere, het is ook een schonere technologie die bovendien steeds beter betaalbaar wordt. Dat laat onverlet dat wij nog vele jaren voor de opgave staan om alle op de markt aanwezige spaar- en tl-lampen in te zamelen. Dat is een. Twee is: ledlampen mogen dan geen kwik bevatten, het is wel elektronica en dus moeten ze ook apart ingezameld worden. Dat is best problematisch als je kijkt naar het gedrag van de gemiddelde consument. Die is nu al geneigd om kleine apparaten, waaronder spaarlampen, af te danken met het huisvuil en dat zal met de ledlamp nog meer het geval zijn. Die zijn immers nóg kleiner, en vaak ook nog eens geïntegreerd onderdeel van een ander object. Dat is mijns inziens een van de grote uitdagingen waar we als LightRec voor staan en waar we nu al veel over nadenken. Communicatie naar de consument was al belangrijk, maar dat zal in de toekomst nog belangrijker worden. Mensen kennen inmiddels het verschil tussen een gloeilamp en een spaarlamp en weten dat die laatste apart moeten worden ingezameld. Dat dit ook voor een led-lamp geldt moet nog helemaal tussen de oren van de consument komen.”

4. Hoe kijk jij naar de rol van de detailhandel in het totale inzamelsysteem?

“Ik denk wel dat ik kan stellen dat de retailsector de afgelopen jaren haar uiterste best heeft gedaan om de consument ertoe te bewegen e-waste en lampen in te leveren. Met eenduidige communicatie, en met een uniforme bakken die zeer herkenbaar zijn en vrijwel overal te vinden. Ik denk dat we daar wel trots op mogen zijn en het laat ook zien dat retailers goed snappen dat ze niet alleen producten moeten verkopen, maar ook een zekere verantwoordelijkheid hebben voor het weer inzamelen ervan. En dat men bereid is daarin ook zelf te investeren en er kostbare ruimte ‘before the counter’ voor beschikbaar stelt. De samenwerking tussen Lightrec, Wecycle en de retailers in de afgelopen jaren is echt een geweldig succes te noemen, ook al is het aandeel inzameling in het totale volume vooralsnog bescheiden. Maar het begint met het bereiken en bewustmaken van de consument en dat is absoluut gelukt.”   

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer