Tweede Kamerleden bijgepraat over inzamelsysteem voor e-waste

In de aanloop naar een interparlementaire bijeenkomst over de circulaire economie, praatten bestuurders van Vereniging NVMP onlangs een aantal Kamerleden bij over een actueel onderwerp: hoe vordert Nederland met het sluiten van de kringloop van elektrische apparaten en energiezuinige lampen?

Gastheer Jan Kamminga, voorzitter van Vereniging NVMP, stelde vast dat het inzamelsysteem in Nederland in de kern op orde is. Er zijn ruim voldoende inleverlocaties, hoogwaardige recycling van het ingezamelde e-waste is verzekerd door een wettelijk verplichte WEEELABEX-certificering en het Nationaal (W)EEE Register maakt de e-wastestromen en het daarop behaalde recyclingresultaat goed zichtbaar is.

Maar er zijn nog grote uitdagingen, meer dan de helft van alle afgedankte apparaten en lampen blijft vooralsnog buiten beeld. Deels omdat ze ‘refurbished’ worden voor (buitenlands) hergebruik, deels omdat ze in het restafval worden gegooid en vooral omdat ze worden verwerkt door niet-gecertificeerde bedrijven die de verwerking ook niet registreren. Als Nederland in 2019 wil voldoen aan de nieuwe aangescherpte inzameldoelstelling van 65 procent van de nieuw op de markt gebrachte producten, dan moeten er dus grote stappen worden gezet. “Wij kunnen afgedankte apparaten en lampen alleen circulair maken als die gescheiden worden ingeleverd”, aldus Kamminga. “We zoeken nog minstens 60 miljoen kilo om onze doelstelling te kunnen halen.”

Effectieve handhaving
Kamminga gaf ook aan hoe dat mogelijk is: door een meer effectieve handhaving van de (verplichte) certificering en registratie – een taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die heeft echter meer taken op haar bordje en is bovendien afgeslankt. Een punt van aandacht voor de Kamerleden, die toezegden daar bij de komende begrotingsbehandeling opnieuw een punt van te maken. Ook toonden zij belangstelling voor Kamminga’s suggestie refurbishment-bedrijven te verplichten de apparaten die zij voor hergebruik geschikt maken (en veelal exporteren) te registreren. Zo wordt beter duidelijk welk deel van de Put On Market niet ingezameld kán worden.Ook de bewustwording van consumenten en bedrijven over de noodzaak van gescheiden inleveren kwam aan de orde. Hoewel die al sterk is verbeterd, blijft dit een punt van aandacht: er komen nog altijd te veel afgedankte apparaten en lampen in het restafval terecht. De Kamerleden zegden toe de verschillende initiatieven op dit front nauwlettend te blijven volgen.

Transparante financiering
Kamminga eindigde met een harde waarheid: inzamelen en recyclen is en blijft een verliesgevende activiteit. Ook na jaren van sterke efficiencyverhoging past NVMP voor de verantwoorde inzameling en optimale verwerking via Wecycle nog steeds 30 miljoen euro per jaar bij. De opbrengst van herwonnen grondstoffen dekt de kosten van inzameling niet en zal dat in de voorzienbare toekomst ook niet doen. Een goede stap in de richting zou zijn de herinvoering van een zichtbare recyclingbijdrage die transparant in de keten wordt doorberekend. Net als de verwijderingsbijdrage waarmee in het verleden de opbouw van het inzamelsysteem is gefinancierd, is dit een vast bedrag dat door de hele keten bovenop de prijs komt, tot aan de kassabon van de consument toe. Een vastgestelde uniforme bijdrage maakt de kosten van inzameling en recycling transparant en plaatst ze boven politieke bezuinigingsdrift. Bovendien maakt het verantwoord afdanken punt van aandacht bij elk van de 10 miljoen aankooptransacties per jaar. Hoewel diverse Kamerleden zich hier welwillend over uitlieten, bleef onduidelijk of hier voldoende politieke draagvlak voor is.  (bron: Retour)

Meer lezen over de inzamelresultaten van  verlichting? Bekijkt u dan ook eens de jaarsite van LightRec.