Remco Dijkstra: ‘E-waste recycling is op een hoger niveau gebracht’

In de zomereditie van Retour Magazine sprak de redactie met Remco Dijkstra, woordvoerder milieu en klimaat voor de VVD. Hij is net herkozen voor een nieuwe termijn in de Tweede Kamer. In 2012 trad Dijkstra aan, toen de EU een nieuwe Europese Richtlijn over de inzameling en recycling van e-waste (inclusief lampen) afrondde. Bij de implementatie van die richtlijn diende hij met D66 de motie in die de basis legde voor de certificeringsplicht voor verwerkers van e-waste, en daarmee voor een gereguleerde markt waarop alleen professionele partijen toegelaten zijn die in staat zijn tot optimale herwinning van grondstoffen. Een terugblik op een kabinetsperiode.

> Bekijk het magazine

Dijkstra: “Door het WEEELABEX-certificaat verplicht te stellen heeft Nederland de basis gelegd voor een markt waarop alleen professionele recyclingbedrijven zijn toegelaten. Dankzij die normering kunnen zij investeren in hoogwaardige verwerking en kunnen zij hun investeringen terugverdienen. Mijn droom is dat we nu de barrières slechten die het invoeren van e-waste in de weg staan, en dat we zorgen dat alle verwerkers in Europa volgens dezelfde normen werken. Op die manier creëren we een gelijk speelveld voor de recyclingindustrie.”

Ewaste recycling Remco Dijkstra verlichting

 

Hoewel in Nederland certificering verplicht is zijn er nog veel niet-gecertifieerde bedrijven actief in de verwerking van e-waste. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILF) heeft inmiddels na een inspectieronde de risico’s hiervan in kaart gebracht en overtreders gewaarschuwd. Volgens Dijkstra moeten daar nu extra stappen gezet gaan worden. “Het bewust worden is op een gegeven moment klaar, en dan moet je bereid zijn sancties uit te delen aan partijen die willen en wetens doorgaan met verwerken zonder certificaat.”

Europese richtlijn goed ingevoerd in NL

Nederland loopt samen met Ierland voorop in de Europese Unie met het verplicht stellen van het WEEELABEX-certificaat . “We hebben de Europese richtlijn hier op een goede manier ingevoerd. Partijen die kunnen laten zien dat zij serieus zijn en investeren in recycling, worden ook beloond in de zin dat er volume voor hen is om te verwerken zodat zij hun investeringen kunnen terugverdienen. Dit is een stuk marktwerking dat de markt ruimte geeft voor professionalisering en bijdraagt aan de kwaliteit van de recycling en dat door registratie bij de overheid de output zichtbaar maakt.”

Binnen vijf jaar denkt Dijkstra dat Cenelec, de opvolger van WEEELABEX, tot Europese norm zal zijn verheven. Tot die tijd ziet hij het als zijn belangrijkste missie om de grenzen op te ruimen die een vrij verkeer van e-waste in de weg staan. Ook hoogwaardig afval als e-waste valt onder de EVOA, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen, met bij overschrijding van grenzen alle bureaucratie, papierwinkel en borgstellingen van dien. “Dat label “Afval” is zeker in het geval van e-waste niet terecht. Als het op een verantwoorde manier recyclebaar is, is het geen afval, maar grondstof.”

Een open markt voor e-waste

Grensbarrières moeten weg, vindt Dijkstra. “Onze spaarlampen worden bijvoorbeeld nu al verwerkt in België bij een groot recyclingbedrijf dat daar goed in is. Dat vind ik prima. Maar wij zijn hier heel goed in het verwerken van lcd-televisies en koelkasten. Ik ben voor een open markt, ook voor e-waste en ander hoogwaardig afval. Laat de beste verwerker dan maar winnen. Je zult zien dat de beste verwerkers van veel productstromen in Nederland zitten.”

Import van e-waste uit Afrika of andere landen invoeren die geen goed inzamel- en recyclingsysteem hebben, vindt hij ook geen probleem “Het is beter dat wij het hier verbranden om er energie mee op te wekken, dan dat zij het daar dumpen. Laten we zorgen dat we afval en afgedankte apparaten uit het buitenland kunnen halen als dat rendabel is, en als dat grondstoffen of energie oplevert die we weer in kunnen zetten.” Verwerken waar er het meest verdiend kan worden met de grootste milieuwinst, dat is de combinatie die Dijkstra zoekt.

Verantwoordelijkheid genomen

In het organiseren van een inzamel- en recyclesysteem hebben de producenten hun verantwoordelijkheid genomen. Dat systeem doet zijn werk en de producenten dragen de kosten van inzameling en van acties en campagnes om consumenten en bedrijven aan te moedigen om hun elektronica en lampen gescheiden in te leveren. “En dat werkt”, constateert Dijkstra. “De consument begrijpt dat zijn oude apparaat of lamp nog waarde heeft en begrijpt heel goed waar die inzamelbakken bij de bouwmarkt of supermarkt voor bedoeld zijn.”

Retour is een uitgave van de producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting, verenigd in de NVMP. Het hele interview met Remco Dijkstra kunt u online teruglezen.

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van Stichting LightRec? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.lightrec.nl

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer