Onderzoek EucoLight: consument kan spaarlamp niet van ledlamp onderscheiden

Uit een door marktonderzoekinstituut GfK uitgevoerd onderzoek in zes Europese landen blijkt dat consumenten vaak niet precies weten wat voor lamp ze afdanken. Met name het onderscheid tussen spaarlampen en ledlampen is problematisch. Daarnaast ontbreekt het consumenten nog vaak aan kennis over waar afgedankte energiezuinige lampen kunnen worden ingeleverd voor recycling.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van EucoLight (de overkoepelende organisatie van de 18 Europese inzamelsystemen voor energiezuinige verlichting) onder consumenten in Spanje, Portugal, Italië, Nederland, België en Roemenië. In het onderzoek werd gewone consumenten gevraagd om aan de hand van een afbeelding aan te geven wat voor soort lamp het betrof (spaarlamp, ledlamp, gloeilamp, halogeenlamp). In alle zes de onderzochte lidstaten bleken de respondenten hier veel moeite mee te hebben.

Met name het onderscheid tussen ledlampen en spaarlampen is voor veel mensen diffuus. Gemiddeld wist slechts ruim een derde van de respondenten met zekerheid een spaarlamp te herkennen; gemiddeld een kwart verwarde deze met een ledlamp.

Daling van het recyclingpercentage
Consumenten werd tevens gevraagd of ze wisten waar ze afgedankte lampen konden inleveren voor recycling. Spaanse en Belgische respondenten scoorden hierbij het hoogst; ongeveer de helft van de respondenten in deze landen verwees naar de gemeentelijke milieustraat en nog eens meer dan 10% naar winkels waar lampen worden verkocht. Al met al zijn er grote verschillen in het ‘recyclingsbewustzijn’ tussen de diverse landen.

Gied van Hoorn, directeur van Stichting Lightrec herkent zich in deze cijfers. LightRec voerde zelf eerder dit jaar ook onderzoek uit onder consumenten. “Dit was een in verhouding grotere steekproef onder Nederlandse consumenten. Maar hierin kwam ook naar voren dat nog niet alle consumenten weten waar lampen ingeleverd kunnen worden voor recycling. En dat onderzoek wees ook uit dat consumenten het lastig vinden gloei- en spaarlampen van elkaar te onderscheiden. De belangrijkste boodschap: lever alle lampen in voor recycling, dan zit je sowieso goed”, aldus Van Hoorn.

Lampen kennisniveau consumenten recycling inzameling EucoLight

Eén inzamelmiddel
De resultaten van het door EucoLight uitgevoerde onderzoek bevestigen de stellingname van EucoLight dat alle soorten lampen samen in één inzamelmiddel zouden moeten worden ingezameld. Dit voorkomt het risico van verwarring bij de consument, wat kan leiden tot een daling van de recyclingefficiëntie en een mogelijke daling van het recyclingpercentage. Daarnaast pleiten de onderzoeksresultaten ervoor om alle lampen, ledverlichting incluis, onder dezelfde categorie of subcategorie van de WEEE-richtlijn te laten vallen.

Watismijnlampwaard.nl
Om consumenten in Nederland een handvat aan te reiken wat zij met hun oude lampen of armaturen kunnen doen, heeft Wecycle heel recent een informatief platform in het leven geroepen: www.watismijnlampwaard.nl. De website is er op gericht dat consumenten niet zomaar spullen weggooien maar goed in overweging welke mogelijkheden zij hebben om zo duurzaam mogelijk met onder maar oude lampen en armaturen om te gaan.

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer