NVMP ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord

De vereniging NVMP, waar LightRec onderdeel van uitmaakt, heeft in januari het Nationale Grondstoffenakkoord ondertekend. Met dit akkoord zet Nederland weer een extra stap richting een circulaire economie. Doel van het akkoord is om de Nederlandse economie te laten draaien op grondstoffen die hergebruikt worden. De NVMP zet zich met de ondertekening in voor het behoud van grondstoffen door inzameling en hoogwaardige recycling van afgedankte elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichting (‘e-waste’).

Circulaire economie afval verlichting recyclingRuim 200 partijen streven er naar om in Nederland in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. In het Nationaal Grondstoffenakkoord staan afspraken om dit te realiseren. Concreet draagt NVMP de volgende punten bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten:

 

 

1. Meer e-waste afdanken

Een groot deel van alle kapotte kleine elektronische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) gooien zowel consumenten als professionals gewoon in de vuilnisbak of bij het restafval. De NVMP zet zich, samen met inzamelorganisatie Wecycle en LightRec, in om hen bewust te maken van het belang van correcte inzameling.

2. Gecertificeerd recyclen

Sinds 1 juli 2015 mogen uitsluitend bedrijven met een WEEELABEX-certificaat e-waste verwerken. WEEELABEX stelt strenge eisen aan het verwerkingsproces, het recyclingresultaat en de registratie. Nederland loopt hierin voorop. Alle bedrijven die in opdracht van Wecycle afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen recyclen, zijn WEEELABEX-gecertificeerd.

3. Onderzoek naar maximale herwinning grondstoffen

Verwerkers van apparaten en verlichting onderzoeken mede in opdracht van Wecycle hoe de grondstoffenherwinning in het recyclingproces naar een nog hoger niveau getild kan worden.

4. Kennisdeling

De kennis en ervaring die wordt opgedaan bij het inzamelen en verwerken van e-waste deelt NVMP met andere deelnemers in de keten. Denk daarbij aan onderzoek naar ‘design for recycling’ , dat de NVMP ook deelt met producenten.

LightRec streeft er naar om ook bij te dragen aan de circulaire economie, door oude verlichting en armaturen zoveel mogelijk op de juiste manier in te zamelen en te recyclen. Daar kunt u als importeur of producent van verlichting aan bijdragen, door u aan te melden bij LightRec. U kunt zich hier registeren.

 

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer