NVMP adviseert Tweede Kamer bij gesloten kringloop

Vandaag, woensdag 14 juni 2017, organiseert de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de financiële aspecten van de circulaire economie. De NVMP, de Nederlandse Vereniging van Metralektroproducten waar LightRec deel van uitmaakt, neemt hieraan deel en brengt via een position paper vijf lekken in de AEEA-kringloop onder de aandacht van de parlementariërs.

De Vereniging NVMP vertegenwoordigt vijf productstichtingen (waar Stichting LightRec er één van is) met ruim 1.600 Nederlandse producenten en importeurs. De vereniging zet zich in voor het inzamelen en verantwoord recyclen van zoveel mogelijk afgedankte elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste). Doel van de NVMP is om de kringloop te sluiten, zodat zoveel mogelijk grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Zo kanverlichting die op de juiste manier is ingeleverd, bijvoorbeeld al tot meer dan 90% worden gerecycled.

Een gesloten kringloop ligt echter niet direct binnen handbereik. De NVMP onderscheidt in de position paper vijf oorzaken die het sluiten van de kringloop verhinderen.

1. Onzorgvuldig afdanken

2. Verwerking door het grijze circuit

3. Fysische en technische beperkingen

4. Economische barrières

5. Lekken in hergebruik

Daarbij geeft de NVMP in de paper advies over hoe de regering optimaal regie zou kunnen nemen op de kringloop. Download hier het volledige NVMP Position Paper. 

 NVMP Circulair Economie kringloop LightRec


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer