Nederland loopt voorop met WEEELABEX-certificering

Sinds 1 juli 2015 mogen uitsluitend bedrijven met een WEEELABEX-certificaat e-waste verwerken. WEEELABEX stelt strenge eisen aan het verwerkingsproces, het recyclingresultaat en de registratie. Het vergt een maanden durend traject om aan de hand van een erkende auditor alle stappen van het proces door te lopen, waar nodig aan te passen en uiteindelijk het WEEELABEX-certificaat te behalen. Aan elke e-wastestroom worden specifieke eisen gesteld, zodat bedrijven die verschillende stromen verwerken over meerdere certificaten moeten beschikken.

Naarmate het recyclingproces complexer is, worden veelal grotere investeringen in installaties geëist. Daardoor gaat de schaalgrootte van de verwerker een rol spelen alsmede de regio waaruit hij e-waste betrekt. Zo zijn er maar twee gecertificeerde recyclers van in Nederland ingezamelde tl-buizen, spaarlampen en ledlampen, die alle twee over de grens zijn gevestigd: Indaver Relight in het Belgische Doel en Alba Service in Rheine, Duitsland.

Concurrerend aanbod
Al met al is er voldoende aanbod van gecertificeerde recyclingbedrijven om de markt te voorzien van een behoorlijke mate van concurrentie. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa. In de meeste lidstaten geldt een certificaat nog niet als wettelijke verplichting. Omringende landen wachten op CENELEC, het Europese normeringsinstituut, dat de door het WEEE Forum en de recyclingindustrie

geformuleerde normering toetst om, na een uitgebreid inspraakproces, tot een officiële Europese versie te komen. Er is in veel lidstaten dan ook nog geen concurrerend aanbod van gecertificeerde verwerkers voor alle e-wastestromen beschikbaar. (bron: Retour)

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer