Sharon Dijksma: ‘Naleving van regels voor inzameling van e-waste heeft prioriteit’

In het winternummer 2016 van Retour komt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu uitgebreid aan het woord over de inzameling en registratie van e-waste. Om te kunnen voldoen aan de doelstelling van minimaal 65 procent inzameling van afgedankte apparaten en lampen in 2019 moeten ketenpartners nog beter samen gaan werken én zal er strenger gehandhaafd gaan worden.

> Bekijk hier het winternummer van Retour.

Staatssecretaris Sharon DijksmaNederland kwam afgelopen jaar nog 83 miljoen kilo te kort om te voldoen aan de doelstelling van minimaal 65 procent inzameling van afgedankte elektronica in 2019. Retour vroeg Dijkstra of die doelstelling haalbaar is en, zo ja, hoe we de ontbrekende berg apparaten en lampen geregistreerd krijgen. Volgens de staatssecretaris is die doelstelling zeker haalbaar, maar de partijen en de deelnemers in het Monitoringsberaad (een overlegorgaan voor alle partijen die zijn betrokken bij het inzamelen en verwerken van WEEE: producenten, gemeenten, detailhandel en verwerkers – red.) zullen nóg meer de krachten moeten bundelen.

Volgens Dijksma kunnen de inzamelresultaten verbeteren door striktere en betere uitvoering van de huidige regeling. “Nog niet alle partijen zijn ervan doordrongen welke rol zij kunnen en soms moeten vervullen. Ook is gericht onderzoek nodig naar de oorzaak van tegenvallende inzamelcijfers bij een aantal productcategorieën, met als doel om daarna verbetermaatregelen te bedenken en in te zetten. Betere communicatie met gemeenten, detailhandel en burger is ook belangrijk om tot betere inzamelresultaten te komen”, aldus de politica.

Striktere handhaving recycling e-waste en lampen
Een andere manier om tot betere inzamelresultaten te komen is een striktere handhaving, bijvoorbeeld op de (niet-gecertificeerde en niet-geregistreerde) verwerking van e-waste door schroot- en metaalhandelaren. Volgens Dijksma heeft dit laatste inmiddels de hoogste prioriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en zijn de eerste boetes wegens niet-WEEELABEX-conforme verwerking inmiddels opgelegd.

Echter, de ILT kan het niet alleen: gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten zijn onmisbaar in het proces. Dijksma: “Zij werken samen met de andere sectorpartijen aan betere en meer heldere afspraken over de zorgplicht

van gemeenten en over hun rol bij de afgifte van ingezameld WEEE aan gecertificeerde verwerkers. Ik begrijp best dat het op een milieubewuste manier inzamelen en verwerken van apparatuur ingewikkeld is voor de burger, de detailhandel en mogelijk ook voor de gemeentelijke milieustraat. Juist daarom is communicatie over de rechten en plichten voor alle betrokkenen van groot belang.”

Actief informeren over inzameling
Recycling lampen en armaturenOp de vraag waar budget kan worden gevonden om knelpunten op te lossen en gewenste aanscherpingen te financieren, antwoordt Dijksma dat het aan “het Monitoringsberaad, of in ieder geval een aantal partijen hierin, is om zelf het initiatief te nemen en met een goed onderbouwd advies te komen waarover we in gesprek kunnen gaan.” Volgens haar is het vooral belangrijk dat huishoudens precies weten waar ze met hun afgedankte apparaten en oude lampen naartoe moeten. “Daar hoort ook bij dat de detailhandel en de internetverkooppunten afgedankte apparaten en lampen moeten innemen bij aankoop van een nieuw apparaat en hierover ook de consument actief moeten informeren. Dit is iets waar ILT komende maanden ook uitvoeriger op gaat controleren."

Inzamelcampagnes
In opdracht van onder andere LightRec organiseert Wecycle doorlopend campagnes om zowel consumenten als professionals te stimuleren meer e-waste, lampen en armaturen in te leveren voor recycling. Naast een constante stroom aan voorlichting zorgt Wecycle ook voor een landelijk dekkend inzamelsysteem. Er komen steeds meer inleverbakken bij, zodat zowel consumenten als professionals hun oude  apparaten  en verlichting steeds makkelijker kunnen inleveren. Bekijk het online jaarverslag van LightRec voor alle inspanningen die in het afgelopen jaar verricht zijn om inzameling en recycling van oude verlichting naar een hoger niveau te tillen.

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer