Monsterklus

Elk jaar komen er ruim 460.000 energiezuinige lampen en tenminste 900.000 kg armaturen vrij bij sloop- en renovatieprojecten. Voor de beeldvorming: alleen al het gewicht aan armaturen komt overeen met dat van twee Airbus A380 vliegtuigen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als al die lampen en armaturen keurig in het Wecycle-inzamelsysteem terecht zouden komen. In praktijk is dat helaas niet zo: het overgrote deel wordt afgevoerd met het bouw- of sloopafval en wordt daardoor niet op de juiste manier gerecycled.

Als LightRec hebben we daarom onlangs de handen ineengeslagen met VERAS, de belangenvereniging van gecertificeerde sloopaannemers. Want wij denken dat met een aantal slimme maatregelen de hoeveelheid ingezamelde lampen en armaturen uit de sloopsector flink omhoog kan. En dan spreek ik over een verdubbeling in vijf jaar tijd. Natuurlijk gaan we ons op de sloopaannemers zelf richten.

Airbus A380 - LightRecMaar daarnaast gaan we ook in gesprek met alle andere belangrijke schakels in het proces van slopen en renoveren, zoals bijvoorbeeld opstellers van sloop- en renovatiebestekken en de bureaus die de aanbestedingen begeleiden. Doel is om het correct verwijderen en inzamelen van verlichting op te laten nemen in standaard bouwbestekken, richtlijnen, criteriadocumenten voor aanbestedingen, formele sloopmeldingen en in andere communicatiemiddelen die de doelgroepen in hun dagelijkse werk gebruiken. Want als de markt het apart inzamelen van verlichting met behulp van de officiële inzamelmiddelen tot een harde voorwaarde maakt die in het bestek of in de aanbesteding is opgenomen, dan komen partijen vanzelf in beweging. Wie niet meedoet, krijgt simpelweg de opdracht niet.

Een verdubbeling in vijf jaar – dus in 2021 maken we de balans op. Intussen proberen we zoveel mogelijk ‘witte raaf-projecten’ te definiëren die laten zien wat er mogelijk is als het gaat om het demonteren, inzamelen en recyclen van lampen en armaturen bij (grote) sloop- en renovatieprojecten.

Ik heb in ieder geval één heel geschikte kandidaat: de grootschalige renovatie van het gebouwen aan het Binnenhof die start in 2020. De beslissing om die in één keer te renoveren is pas recent genomen, maar het zou geweldig zijn als bij de aanbesteding van deze monsterklus de Rijksgebouwendienst het apart inzamelen van verlichting als een harde voorwaarde in de aanbesteding zou opnemen. Dat is wat mij betreft meer dan het goede voorbeeld geven – het is een kwestie van noblesse oblige.

Gied van Hoorn


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer