Inzamelsysteem toegerust op ambities EU

Het Actieplan voor de Circulaire Economie van de Europese Commissie richt zich onder meer op inrichting van de inzamelsystemen van producenten in de verschillende lidstaten. De eisen worden aangescherpt. Voor de producenten en importeurs in Nederland, en specifiek die van elektrische apparaten, elektronica en verlichting, bevat die wetgeving weinig schokkends: de inzamelsystemen voldoen hier al goeddeels aan de gestelde eisen.

Een voorgestelde richtlijn over inzamelsystemen eist in de eerste plaats een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden onder producenten en inzamelsystemen, gemeenten en verwerkers. Dat is geregeld: de overgrote meerderheid van de producenten heeft zich aangesloten en draagt bij aan een collectief inzamelsysteem, waaronder dat van LightRec. Die inzamelsystemen sluiten contracten met zowel gemeenten als verwerkers, waarin de onderlinge verhoudingen helder zijn vastgelegd. Daarbij is voorzien in de vereiste adequate self-control mechanismen, ondersteund door geregelde audits.

De inzamelsystemen doen vervolgens alleen zaken met gecertificeerde verwerkers die voldoen aan Europese normen voor de verantwoorde behandeling en recycling van e-waste. Dat is in Nederland (net als in België en Ierland) een wettelijke verplichting die verder gaat dan in de andere lidstaten. De inzamelsystemen besteden contracten voor transport en verwerking van het ingezamelde e-waste aan in open concurrentie tussen gecertificeerde partijen. MKB-verwerkers die het WEEELABEX-certificaat hebben, krijgen bij inschrijving op aanbestedingen gelijke kansen, zoals de voorgestelde richtlijn eist.

Gebruikers informeren
Nederland heeft verder het vereiste openbare registratiesysteem operationeel. Onder de Nederlandse Regeling AEEA zijn alle producenten en importeurs sinds 2014 verplicht om bij een nieuw opgericht Nationaal (W)EEE Register te melden hoeveel nieuwe apparaten en lampen zij op de markt hebben gebracht. Verwerkers moeten bij het register melden hoeveel kilo van welke materiaalstromen zij hebben verwerkt en met welk recyclingresultaat.

De Europese Commissie wil dat lidstaten maatregelen nemen om gebruikers te informeren over inzamelsystemen. Bevordering van gescheiden inzameling door prikkels of regelgeving wordt aanbevolen. Nederland laat zowel voorlichting als prikkels over aan de producenten en dit wordt ingevuld door de inlevercampagnes en inzamelpilots van met name Wecycle. Het zal Nederland relatief weinig moeite kosten om aan de nieuwe richtlijn te voldoen, als die straks wordt vastgesteld. De energie kan volledig gericht worden op het verhogen van het inzamelvolume naar het niveau dat Brussel wenst.

(bron: Retour) 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer