Marc Guiraud: 'EucoLight heeft een duidelijk stempel gedrukt op belangrijke wetgeving'

Sinds 2015 is EucoLight de overkoepelende spreekbuis van de gezamenlijke 18 Europese inzamelsystemen op het gebied van inzameling en recycling van energiezuinige verlichting. Belangrijk is dat deze inzamelsystemen geen winstoogmerk hebben. De belangrijkste doelstellingen van het platform zijn het over het voetlicht brengen van de positieve impact die de inzamelsystemen hebben op het milieu en de samenleving; alsmede het onderhouden van een constructieve dialoog met de diverse stakeholders, om zo de expertise op het gebied van inzameling en recycling van verlichting te borgen, zegt secretaris-generaal Marc Guiraud. “Onze prioriteit is vooral doorgaan op de ingeslagen weg!”

Zou u om te beginnen wat meer kunnen vertellen over uw eigen achtergrond?

"Maar natuurlijk! Ik ben in 2008 actief geworden binnen LightingEurope, de branchevereniging die de belangrijkste Europese fabrikanten van verlichting en nationale lichtassociaties vertegenwoordigt. Sinds 2010 behoren inzameling en recycling van verlichting tot mijn belangrijkste aandachtsgebieden. In die hoedanigheid was ik onder meer de eerste coördinator van de LightingEurope WEEE Werkgroep. Je kunt dus wel stellen dat ik over een relevante trackrecord beschik in deze sector."

Hoe zou u uw specifieke rol binnen EucoLight beschrijven?

Marc Giraud EucoLight LightingEurope LightRec“Mijn takenpakket is heel veelzijdig. Om te beginnen vertegenwoordig ik als secretaris-generaal EucoLight in alle lopende contacten met EU-instellingen en relevante stakeholders, zoals ambtenaren van de Europese Commissie, leden van het Europees Parlement, NGO's en organisaties zoals CENELEC en andere brancheorganisaties. Ook vertegenwoordig ik EucoLight in de EPR Club, een platform waarin belanghebbenden en deskundigen debatteren en kennis uitwisselen over producentenverantwoordelijkheid in Europa. Hier in Brussel bij EucoLight ben ik dus een echte duizendpoot. Op een meer praktisch niveau organiseer ik alle EucoLight-gerelateerde bijeenkomsten, zoals de General Assembly, de Board meetings, maar ook conferenties. Verder coördineer en ondersteun ik het functioneren van onze drie werkgroepen, waarbij ik vooral de neutraliteit en compliance bewaak.”

 

Wat zijn volgens u de belangrijkste resultaten die EucoLight heeft geboekt sinds de oprichting in 2015?

“EucoLight houdt zich bezig met alles rondom de wetgeving en standaarden met betrekking tot de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting. In deze rol zijn we als partner zeer geregeld geraadpleegd door de Europese Commissie. We hebben een duidelijke stempel gedrukt op belangrijke wetgeving, bijvoorbeeld op de Implementing Act inzake de berekening van de inzameldoelstellingen. We hebben ook invloed uitgeoefend op de wettelijke classificatie van verlichting, waarbij de Commissie ons opnieuw heeft gevolgd en onze aanbevelingen heeft overgenomen. Ook op het gebied van de normalisatie van de industrieparameters denk ik dat we aantoonbaar resultaat hebben kunnen boeken. Last but not least hebben we een aantal onderzoeksprojecten opgestart, waarvan de uitkomsten op dit moment worden geanalyseerd. Daar kan ik nu dus helaas nog niet veel over zeggen.”

Wat zijn de prioriteiten van EucoLight voor 2017/2018?

"In het algemeen zou ik zeggen: doorgaan op de ingeslagen weg! Dat houdt wat mij betreft in: het verder versterken van onze positie in de Brusselse arena. Het creëren van nog meer bewustzijn voor het belang van de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting en het versterken van onze positie als dé autoriteit op dit gebied. Het verstrekken van effectieve input en technische expertise aan beleidsmakers, om zo het beleid op het gebied van verlichting mede vorm te geven. Het verder uitbouwen van ons netwerk. En natuurlijk het stimuleren van een level playing field en de beste milieuwetgeving voor onze leden, zodat we hen effectief helpen om aan hun inzamelverplichting te voldoen.


Dat gezegd hebbende, ik zou ook graag nog de EucoLight-conferentie vermelden die we in april van dit jaar in Bratislava organiseren. Tijdens deze conferentie staan de laatste ontwikkelingen op het gebied van inzameling en recycling van verlichting op de agenda. Daarnaast zullen diverse externe speakers uit uiteenlopende kennisgebieden hun expertise delen, bijvoorbeeld over juridische zaken, maar ook over hoe we beter kunnen communiceren in deze moderne tijden. En er worden een aantal 'Oscars' uitgereikt door een jury, de zogeheten Light Recycling Awards voor het beste project op het gebied van recycling of beste mediacampagne.”

Zijn er gemeenschappelijke uitdagingen waarmee alle Europese inzamelsystemen worden geconfronteerd?

“Dat is een interessante vraag. Vanuit een operationeel oogpunt zou ik zeggen dat alle inzamelsystemen zich moeten aanpassen aan een veranderende inkomende stroom. Traditioneel kwamen er alleen spaarlampen en tl-buizen in de inzamelboxen, terwijl er vandaag de dag ook de ledlampen en ledarmaturen in terecht komen. Daarnaast hebben ze te maken met het feit dat het voor de consument steeds moeilijker wordt om te bepalen of iets een lamp is of een armatuur - en dus gescheiden ingezameld moet worden. Je zou dat het vraagstuk van relevantie kunnen noemen waarmee alle systemen worstelen.”

Kunt u ons tot slot wat meer vertellen over de specifieke verhouding tussen EucoLight en LightRec?

“LightRec is prominent vertegenwoordigd in twee van onze werkgroepen, de policy en de logistics working group, en draagt daarin in belangrijke mate bij aan de voorbereiding van voorstellen. Vooral de policy working group is belangrijk, omdat daarin de positie van EucoLight wordt bepaald binnen de verschillende politieke gremia. Maar ik ben ook erg blij met de inhoudelijke bijdrage van LightRec in de concrete voorstellen op het terrein van verwerking, inzameling en transport. Ik vond het trouwens opmerkelijk dat LightRec-directeur Gied van Hoorn persoonlijk een aantal leden van het Nederlandse en het Europees parlement op de hoogte heeft gebracht over wat er zoals speelt op het terrein van inzameling en recycling van verlichting. Dat gebeurt zeker niet in alle lidstaten. En voordat ik het vergeet: onlangs is besloten dat de EucoLight Conference 2018 door LightRec gehost gaat worden in Nederland. Dat is heel goed nieuws.”

Meer over EucoLight.

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer