Inspectie stroopt de mouwen op

De wettelijke eisen aan het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische apparaten en lampen zijn de afgelopen twee jaar flink aangescherpt. In februari 2014 trad de Regeling AEEA in werking, waarin de Europese richtlijn op het gebied van e-waste is geïmplementeerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft inmiddels zijn eerste rondes gemaakt om te waarschuwen voor de reikwijdte van de nieuwe regels en zet dit jaar in op strenge handhaving.

De Regeling AEEA eist van detailhandelszaken een actieve rol in het innemen van afgedankte apparaten en verlichting. Winkeliers zijn verplicht om afgedankte apparaten in te nemen bij verkoop van een gelijkwaardig nieuw apparaat of nieuwe lamp (‘oud-voor-nieuw’). Nieuw is dat winkels met meer dan 400 m2 verkoopoppervlakte voor elektr(on)ische apparatuur alle aangeboden oude apparatuur en verlichting moeten innemen, ongeacht of de klant een nieuw apparaat of nieuwe lamp koopt (‘oud-voor-niets’). Bovendien moeten alle verkopers van elektrische apparatuur en verlichting hun klanten bij verkoop informeren over de mogelijkheden om dat bij afdanking in te leveren.

Vorig jaar heeft ILT 58 inspecties uitgevoerd bij grote elektronicawinkels, waarvan de helft valt onder de oud-voor-niets-verplichting. Meer dan de helft van de onderzochte vestigingen voldeed niet aan de informatieplicht en kreeg een waarschuwing. Drie elektronicaverkopers kregen een waarschuwing omdat zij niet voldeden aan de oud-voor-niets-regel, waarop alle drie maatregelen hebben genomen om daaraan alsnog te voldoen.


ILT logo

Financieringsverplichting
Verder is de afgelopen maanden ook gekeken of de producenten voldoen aan de financieringsverplichting die de Regeling AEEA oplegt. Zo gauw zij elektrische apparaten of verlichting op de markt brengen, moeten zij een waarborg stellen voor de inzameling, verwerking, nuttige toepassing en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van die apparaten aan het einde van hun gebruiksduur. Dat kan in de vorm van deelname aan collectieve waarborgregeling, dan wel voor individuele inzamelsystemen via een recycleverzekering of een geblokkeerde bankrekening. ILT heeft inmiddels financiële informatie ontvangen en maakt een ronde langs de collectieve organisaties, waaronder LightRec. De bevindingen worden voorgelegd aan de collectieven, voordat die in een definitieve brief worden vastgelegd.

Tot slot gaat de inspectie dit jaar gericht controleren op de inzameling van afgedankte tl-buizen, spaarlampen en ledverlichting. Winkelketens die verlichting verkopen hebben een brief ontvangen met het verzoek om hun filialen te informeren over de relevante regelgeving en over het feit dat zij een bezoek van de inspecteurs kunnen verwachten. In de tweede helft van het jaar gaat ILT mogelijk controleren of internetverkopers zich aan de regels houden.

In de praktijk
Hoe gaat het er eigenlijk aan toe bij de grote winkelketens. LightRec sprak met een aantal van hen over inzamelen in de praktijk? Lees hier de ervaringen van Gamma en andere winkelketens.

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer