Het jaar 2016 in vogelvlucht

Het jaar 2016 is een jaar van vooruitgang geweest voor Stichting LightRec. Een groeiend deelnemersbestand, een verwachte stijging in de inzameling door de stijgende verkopen van ledlampen, en een inzamelnetwerk dat verder uitbreidde. Een kort overzicht van de hoogtepunten van afgelopen jaar.

Verwachte stijging in inzameling lampen

Over het jaar 2015 bleven de inzamelingscijfers gelijk aan het jaar ervoor: in totaal zamelden consumenten en professionele gebruikers 3.600 ton aan lampen en armaturen in. Voor het jaar 2016 is de verwachting dat de aantallen zullen gaan toenemen. Voor het eerst sinds de crisis zijn namelijk ook de verkopen van lampen en armaturen toegenomen. Vooral de exponentiële stijging in ledlampen zal naar alle waarschijnlijkheid een hoos aan afgedankte tl-buizen en spaarlampen betekenen. De overgrote meerderheid van de afgedankte lampen is nog altijd afkomstig uit het professionele circuit. Net als in 2016 blijft LightRec zich in 2017 hard maken om de inzameling onder deze doelgroep verder te verhogen.

Lees meer

 

Stijging in deelnemersbestand

Het aantal deelnemers dat aangesloten is bij LightRec blijft stijgen. Zo berichtte de stichting eerder al de mijlpaal bereikt te hebben van 500 leden. Inmiddels is het deelnemersbestand alweer verder opgelopen, zo bleek uit de laatste cijfers van uitvoeringsorganisatie Wecycle. De toename is een gevolg van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) die sinds 2014 van kracht is. Op basis van de huidige AVV zijn alle Nederlandse producenten en importeurs van lampen en armaturen verplicht om zich aan te sluiten bij LightRec. Ook de actieve benadering van 'freeriders', partijen die al dan niet bewust nog niet hebben aangemeld, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei.

Lees meer

 

Inzameling via detailhandel verloopt steeds beter

Uit het jaarlijkse mysteryshopping onderzoek is gebleken dat de inzameling van lampen via de detailhandel steeds beter verloopt. Inmiddels werd in maar liefst 84% van de gevallen een oude lamp aangenomen. Nog nooit was dit percentage zo hoog. In totaal bezocht de Consumentenbond voor het onderzoek 300 winkels om te testen of het mogelijk is om oude spaarlampen in te leveren bij aankoop van een nieuw exemplaar. Winkeliers zijn hier namelijk wettelijk toe verplicht. En bij de overgrote meerderheid blijkt dit geen enkel probleem. Lijstaanvoerder was dit jaar Lampenier, met een 100% score.

Lees meer

 

3500 winkels met Wecycle inzamelmeubel

Om de inzameling van lampen en armaturen te stimuleren heeft LightRec altijd als doel gesteld om een zo fijnmazig inzamelsysteem in te richten. En daar is zij samen met partner Wecycle inmiddels in geslaagd. In vijf jaar tijd groeide het aantal winkels met een Wecycle inzamelmeubel zichtbaar op de winkelvloer van 0 naar 3.500 locaties. Dit jaar voegde Wecycle de Action, Hubo, Karwei en Multimate toe aan het netwerk. Daarmee hebben inmiddels bijna alle relevante winkelketens een inzamelmeubel in hun winkel staan.

Lees meer

 

Lamp in het bakkie

Ook dit jaar beloonde Wecycle weer een aantal bedrijven met de Wecycle Gouden Bakkie Award. Het doel van deze award is om installateurs bewust te maken van de noodzaak van inzameling en recycling van energiezuinige lampen en armaturen. Inmiddels zijn er al ongeveer 1.000 installatiebedrijven partner van Wecycle. De drie bedrijven die de meeste lampen inzamelden hebben de Gouden Bakkie Award ontvangen.

Lees meer

 

LightRec en sloopbranche starten offensief  

Dit najaar heeft LightRec de handen ineengeslagen met VERAS, de belangenvereniging van gecertificeerde sloopaannemersom meer verlichting uit sloop- en renovatieprojecten in te zamelen voor recycling. Het doel is om het correct verwijderen en inzamelen van verlichting op te laten nemen in standaard bouwbestekken, richtlijnen, criteriadocumenten voor aanbestedingen, formele sloopmeldingen en in andere communicatiemiddelen die de doelgroepen in hun dagelijkse werk tot zich nemen. Als onderdeel van het offensief zullen de partijen enkele ‘Witte Raaf’ projecten volgen, die dienen als praktisch voorbeeld voor het demonteren, inzamelen en recyclen van lampen en armaturen.

Lees meer

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer