Gemeenten zetten in op afvalscheiding

De Nederlandse gemeenten proberen afval zoveel mogelijk te scheiden, aangespoord door het Rijk. Grote en kleinere gemeenten proberen elk in hun eigen situatie te streven naar de ambitieuze doelstellingen voor reductie van restafval. En dat geldt ook voor kleine elektrische apparaten en lampen, zo melden gemeenten.

Om deze doelstellingen te bereiken zetten gemeenten in op de bewustwording van burgers. Zo worden zij steeds meer geprikkeld thuis al afval te reduceren en te scheiden. In de Retour Magazine leest u meer over diversifiëren van afvaltarieven, afvalcoaches en omgekeerd inzamelen.

Gemeente Tilburg: controle door afvalcoaches

Inzameling lampen gemeenten afvalscheiding beleidDe gemeente Tilburg zet zwaar in op bewustwording. Sinds twee jaar controleren afvalcoaches de gescheiden afvalcontainers en geven de burgers feedback. 600.000 controles zijn inmiddels uitgevoerd. De coaches hebben heel wat groene kaarten op de containers gehangen als aanmoediging om door te gaan met goed scheiden. “Ook zijn er tweede of derde waarschuwingen uitgedeeld en zelfs enkele boetes. Hoewel dit laatste niet altijd gewaardeerd werd, zorgt het wel voor bewustwording”vertelt beleidsmedewerker Piet van Oirschot.

De hoeveelheid restafval die in 2014 nog uitkwam op 219 kilo per inwoner, daalde in het eerste jaar van controles naar 190 kilo. De gemeente heeft zich nu een volume van 140 kilo restafval per hoofd ten doel gesteld. De nationale VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van 100 kilo is nog te ambitieus, met name omdat afvalscheiding in schakelwoningen en hoogbouw een uitdaging blijkt.

De gemeente is onder meer een pilot gestart om zowel Plastic-Metaal-Drankkartons (PDM) en Groente-, Fruit- en Tuin-Afval (GFT) te scheiden in hoogbouw. Ook ondersteunt een educatieprogramma op scholen om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Maar om de VANG-doelstelling te halen, is er meer nodig, zegt Piet van Oirschot. “We zullen moeten kijken naar maatregelen om het nog makkelijker te maken om gescheiden afval in te leveren, en juist moeilijker om restafval in te leveren.”

Gemeente Heusden: invoering van gedifferentieerde tarieven
In de gemeente Heusden hebben zij al jaren ervaring met het moeilijker maken van het inleveren van restafval. In 2007 voerde Heusden gedifferentieerde tarieven (‘Diftar’) in, waarbij inwoners voor elke tweewekelijkse leging van de container restafval moesten gaan betalen. De afvalheffing ging omlaag om de invoering van de heffing per lediging te compenseren, en wie minder restafval produceerde was per saldo goedkoper uit. Dat werkte: de hoeveelheid restafval per hoofd nam met ruim een kwart af.

Wethouder Mart van der Poel erkent dat afvalscheiding in een kleinere gemeente met 43.000 inwoners, eenvoudiger is dan in een grootstedelijke omgeving. Maar ook hier moet meer gebeuren: de financiële prikkel is uitgewerkt. Om verder te komen draait het om het makkelijk maken van gescheiden afvalinzameling.

In 2014 begon de gemeente een proef in een wijk van Vlijmen waarbij het restafval nog maar eens in de vier weken werd opgehaald, in plaats van om de week. Tegelijkertijd kregen bewoners er een PMD-container bij. De hoeveelheid restafval in het proefgebied liep daarop 10 procent terug. In Drunen Noord volgde een proef met omgekeerd inzamelen: de gescheiden stromen worden gratis aan huis opgehaald en restafval moet in plastic zakken worden weggebracht naar een verzamelcontainer in de wijk, waar elke inworp 1,40 euro kost. En met succes: de hoeveelheid restafval is met maar liefst twee derde afgenomen en in Drunen Noord komt het volume per inwoner dit jaar ruim onder de VANG-doelstelling. De ingezamelde hoeveelheden papier, PMD en GFT zijn overeenkomstig gestegen. Naar verwachting zal het systeem vanaf volgend jaar gefaseerd ingevoerd worden in de hele gemeente.

Effect op gescheiden inzameling van lampen
Het nieuwe afvalscheidingsbeleid heeft ook effect op de gescheiden inzameling van elektrische apparaten en lampen. In de gemeente Tilburg kunnen burgers dit soort afval inleveren bij de KGA-wagen (Klein Gevaarlijk Afval) die langskomt op de markt. Maar veel apparaten en lampen moeten toch vooral ingeleverd worden bij winkels of op de milieustraten. Dat vraagt om een inspanning maar die wordt bevordert als consumenten bewuster worden. Ook gemeente Heusden ziet een duidelijke stijging in de inzameling van oude apparaten en verlichting. De wethouder verwacht dat ze een nieuwe stijging zullen laten zien als het omgekeerd inzamelen van afval doorgezet wordt.

Groeiend aantal inzamelpunten voor lampen en armaturen
Het aantal inzamelpunten in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. Stichting LightRec werkt al jaren samen met Wecycle aan een breed inzamelnetwerk voor lampen en armaturen. Consumenten kunnen inmiddels met hun oude lampen niet alleen terecht bij alle milieustraten in Nederland, maar inmiddels ook bij bijna alle relevante winkelketens. In vijf jaar tijd groeide het aantal winkels met een zichtbaar Wecycle inzamelmeubel op de winkelvloer naar meer dan 3.500 locaties.

Het volledige artikel is terug te lezen op pagina 14 van de wintereditie van Retour Magazine, hét magazine over inzameling en recycling van e-waste. Retour is een uitgave van Vereniging NVMP en verschijnt tweemaal per jaar.

 

 

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer