EucoLight update

EucoLight behartigt de belangen van LightRec en andere Europese nationale inzamelsystemen in Brussel. Nog een voordeel van het LightRec-deelnemerschap. Op dit moment houdt EucoLight zich bijvoorbeeld bezig met de ErP-eisen en de ontwikkelingen binnen de recycling van ledverlichting. Een update.

De Europese Commissie laat de komende twee jaar een studie uitvoeren naar de zogeheten ErP-eisen (hiermee wil de EU de energieprestaties van producten verbeteren). Daarbij zal onder meer gekeken worden naar de huidige kostenstructuur, gelijke behandeling en naar de beste manier om freeriders aan te pakken. De studie zal in november 2019 worden afgerond en zal in 2020 leiden tot aanpassing van de richtlijn. EucoLight houdt de uitkomsten hiervan in de gaten.

Ontwikkelingen in ledrecycling

Via de Working Group Logistics and Treatment houdt EucoLight zich bezig met de recycling van ledverlichting. Denk hierbij aan toekomstige detectietechnologieën die kunnen worden toegepast om onderscheid te maken tussen led en andere energiezuinige lampen.

Een ander project richt zich op de samenstelling van led’s en de impact daarvan op de recyclingdoelstellingen. Daarnaast lopen er nog projecten op het gebied van downstream monitoring (het eenduidig in kaart brengen van het recyclingtraject) en de berekening van de grenswaarden die van toepassing zijn op kwikhoudende afvalstromen, zoals bij gasontladingslampen.

Beleid rondom de circulaire economie

De Europese Commissie doet op dit moment een zogeheten ‘raadpleging’ bij de industrie. Dit om beter inzicht te krijgen in de redenen waarop beslissingen met betrekking tot de recycling van producten zijn gebaseerd (EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy). In antwoord op deze consultatie heeft EucoLight nogmaals onderstreept dat het huidige systeem van producentenverantwoordelijkheid de beste basis is voor e-waste management.

Tegelijkertijd heeft EucoLight aangegeven dat er nieuwe regelgeving nodig is om een aantal actuele issues op te lossen, waaronder online freeriding en parallelimport (import zonder toestemming van de producent). Ook heeft EucoLight meer realistische inzamelingsdoelstellingen bepleit op basis van betrouwbare POM-gegevens en transparante informatie over lekstromen.

Kijk op de website van EucoLight voor meer actuele informatie.

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer