EucoLight buigt zich over recyclinguitdagingen en -kansen verlichting

Op 11 februari 2016 hield EucoLight, het internationale verband van inzamelsystemen voor verlichting, zijn eerste jaarlijkse Conferentie en Algemene Ledenvergadering in Frankrijk. Ook LightRec-directeur Gied van Hoorn was hierbij aanwezig.

Tijdens de conferentie kwamen deskundigen uit de Europese verlichtingsbranche en maar liefst 60 afgevaardigden van 16 Europees not-for-profit WEEE inzamelsystemen bijeen. Doel van de bijeenkomst was om de inzameluitdagingen en -kansen in het veranderende lichtlandschap in kaart te brengen.Volgens EucoLight-vicevoorzitter en gastheer van de conferentie Hervé Grimaud (Managing Director van RECYLUM, Frankrijk) passeerde tijdens de conferentie een breed scala aan onderwerpen de revue, waaronder led-recycling, het terugwinnen van zeldzame aarden en de regelgeving die voortvloeit uit de WEEE-richtlijnen. Ook was er volop aandacht voor de bijdrage van de inzamelsystemen aan het realiseren van een circulaire economie.

Juan Carlos Enrique, voorzitter van EucoLight, zei “blij te zijn twee nieuwe stichtingen uit Portugal en Slovenië te mogen verwelkomen. EucoLight bestaat nu uit 18 not-for-profit WEEE inzamelsystemen, plus de aan EucoLight gelieerde organisatie Lightning Europe. We kunnen met recht claimen dat we de WEEE-naleving een stem kunnen geven in Brussel.”

Tot slot kozen alle afgevaardigden de winnaars van de eerste EucoLight Recycling Light Awards. Lees hier meer over op de website van EucoLight.

Over EucoLight
Het EucoLight-lidmaatschap staat open voor elk Europees not-for-profit WEEE inzamelsysteem, dat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid namens lichtproducenten uitvoert. EucoLight geeft aangesloten stichtingen een stem in Brussel en verstevigt de samenwerking binnen de branche op Europees niveau. LightRec is vanaf het begin aangesloten bij EucoLight.  

De nieuwe Europese wetgeving voor e-waste, de WEEE Directive, en de herziening hiervan, hebben een grote impact op verlichting. Losse lampen worden weliswaar in grotere hoeveelheden ingezameld en gerecycled dan andere typen elektrische apparaten, maar hebben een laag gewicht. Oude verlichting vraagt om specialistische inzamel- en recyclingfaciliteiten omdat lampen kwetsbaar zijn en stoffen bevatten die een speciale behandeling vereisen.

Het in Brussel gevestigde EucoLight is opgericht om positief te kunnen reageren op deze uitdagingen en om effectief samen te werken met andere Europese entiteiten en brancheorganisaties. EucoLight zet zich in om het regelgevingkader voor verlichtingsafval en het bijbehorende level playing field te versterken, de ontwikkeling van passende internationale standaarden te ondersteunen en om zijn leden te helpen en gidsen waar nodig.