Een wereld te winnen

LightRec heeft onlangs een ‘Nationaal verlichtingsonderzoek’ laten uitvoeren onder ruim 1000 consumenten. Een van de centrale vragen in dit onderzoek was hoe consumenten omgaan met kapotte energiezuinige lampen (spaarlampen en tl-buizen). Daarnaast hebben we in kaart laten brengen welke soort lampen favoriet zijn bij aanschaf van nieuwe verlichting, en, meer algemeen, hoe consumenten thuis omgaan met verlichting.

 

Gied van Hoorn      Gied van Hoorn
Directeur Stichting LightRec 

LinkedIn  Twitter 
 

 

De officiële uitkomsten van het onderzoek zijn zowel positief als negatief te interpreteren.

Positief: bijna driekwart van de ondervraagden deponeert kapotte lampen in de daarvoor bestemde bak in de winkel (45%) of bij de milieustraat (27%). Da’s pure winst ten opzichte van pakweg tien jaar geleden. Negatief: ruim een derde gooit kapotte lampen nog steeds in de vuilnisbak (25%) of in de glasbak (14%). Met name jongere respondenten tot 45 jaar en mannen blijken in deze laatste groep oververtegenwoordigd.


De hamvraag is natuurlijk: waarom handelen deze specifieke consumenten nog steeds zo? Ook daarop geeft het onderzoek antwoord: onwetendheid is een belangrijke oorzaak van verkeerd afdankgedrag. Bijna een kwart van de ondervraagden weet eigenlijk niet waar kapotte lampen idealiter ingeleverd moeten worden en 7% noemt de vuilnis- of glasbak. Ook hier weer geldt dat respondenten jonger dan 30 jaar significant vaker geen idee hebben waar kapotte lampen idealiter zouden moeten worden ingeleverd.

Er is, kortom, nog een wereld te winnen op kennisniveau – en misschien nog wel meer op gedragsniveau (want weten leidt niet automatisch tot doen, weten we uit de gedragspsychologie). Voor LightRec een extra aansporing om onze activiteiten op het gebied van voorlichting vol op stoom te houden. En wellicht extra te gaan investeren in social media, aangezien vooral bij jonge consumenten sprake lijkt te zijn van een ‘knowledge gap’.

Gied van Hoorn

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer