Deelnemersovereenkomst weer up to date

Enige tijd geleden is de Nederlandse wetgeving aangepast die is gericht op de inzameling en recycling van e-waste. De overeenkomst die de producenten en importeurs van lampen sluiten met LightRec diende daaropvolgend ook aangepast te worden, zodat deze in lijn blijft met de wet. Dat is inmiddels gedaan, waardoor de overeenkomsten weer naadloos aansluiten. Tegelijkertijd zijn enkele verbeteringen voor de producenten en importeurs doorgevoerd. Alle producenten en importeurs hebben inmiddels de nieuwe overeenkomst ontvangen.

De overeenkomst is voor alle productstichtingen (naast Stichting LightRec Nederland, gaat het om Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed) gelijk. Dit betekent dat producenten die te maken hebben met meerdere productstichtingen, slechts één keer de overeenkomst hoeven te ondertekenen. Voor producenten die in de toekomst eventueel met meerdere productstichtingen krijgen te maken, wordt uitbreiding heel eenvoudig. De overeenkomst wordt in dat geval ook van kracht met andere productstichtingen. Met de nieuwe overeenkomst kan een buitenlandse producent een productstichting als gevolmachtigde aanstellen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De productstichtingen bieden dit gratis aan.

Heeft u vragen over de overeenkomst, neem dan contact op met LightRec.

 

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer