De ledrevolutie is in de afvalstroom pas veel later zichtbaar

Ze opereren doorgaans achter de schermen, de bestuursleden van de Stichting LightRec. In deze serie zetten we ze even kort in de schijnwerpers. Wat beweegt hen? En hoe zien zij de toekomst van LightRec? Vier vragen aan… Julian Schaub, Manager Waste Electrical and Electronic Equipment bij LEDVANCE en bestuurslid van Stichting LightRec.

1. Wat is jouw persoonlijke motivatie om zitting te nemen in het bestuur van LightRec? 

Ledverlichting interview Julian Schaub.jpgLampen zijn een categorie apart als je kijkt naar andere apparaten die vallen onder de WEEE Directive (de Europese wetgeving voor elektr(on)ische apparaten, red.). Het gewicht van een lamp is bijvoorbeeld erg laag, terwijl de verkoopvolumes van lampen heel hoog zijn. Daarnaast hebben lampen, anders dan andere apparaten, een negatieve waarde aan het einde van de levensduur. Ze bevatten een bepaalde hoeveelheid van de schadelijke stof kwik en daarom is aparte en zeer specialistische behandeling bij het recycleproces noodzakelijk.

Geen enkele andere productgroep, die valt onder de WEEE Directive, heeft daarnaast te maken met zulke substantiële uitdagingen in termen van kosten en complexiteit om te kunnen voldoen aan haar juridische verplichtingen. Het is de taak van LightRec om op de meest efficiënte manier invulling te geven aan de verplichtingen van de verlichtingsproducenten. Tegelijkertijd moet LightRec ook voldoen aan de hoge milieuverwachtingen van het Nederlandse publiek.

Als gevolg hiervan is er geen andere productgroep met vergelijkbare financiële uitdagingen als het gaat om de financiering van de recycling en is het nogal complex om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is de taak van LightRec om deze verplichtingen van verlichtingsproducenten zo goed mogelijk te vervullen, op zo’n efficiënt mogelijke manier. En tegelijkertijd te voldoen aan de hoge milieunormen en verwachtingen van het Nederlandse publiek.

Juist deze uitdagende omgeving vormt mijn persoonlijke motivatie om zitting te nemen in het bestuur van LightRec.

2. Hoe heeft LightRec zich ontwikkeld de afgelopen jaren? Ben je tevreden met de resultaten of mag de lat hoger? 

LightRec heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het uitbreiden van haar inzamelnetwerk en in het verkrijgen van ‘awareness’ als het gaat om de noodzaak om armaturen en met name lampen in te leveren aan het einde van de levensduur.

Het is echter nog niet zo makkelijk om consumenten en professionals zo ver te krijgen om die extra stap te zetten om lampen en armaturen daadwerkelijk in te leveren. Daarom stopt de ambitie van LightRec hier niet bij. We zullen ons de komende twee jaar dan ook hard maken om het inzamelpercentage voor lampen gestaag te verhogen. We zetten ons in om in 2019 65% van alle vrijkomende lampen en armaturen in te zamelen en te recyclen.

3. De snelle opkomst van ledverlichting wordt door velen als disruptief beschouwd. Wat zal dit volgens jou gaan betekenen voor LightRec in de toekomst? 

De lampenmarkt ondergaat inderdaad een technische revolutie. Ledtechnologie vindt voet aan de grond met een indrukwekkende dynamiek. We verwachten daarom dat het aandeel energiezuinige verlichting gebaseerd op traditionele technieken (zoals de spaarlamp) de komende jaren verder af zal nemen. Als we echter kijken naar afval, dan zien we dat deze ontwikkelingen pas later zichtbaar zijn. We verwachten dat we zeker het komende decennium nog afval zullen tegenkomen met conventionele verlichting, zoals kwikhoudende lampen.

Over het algemeen zijn de afvalfracties van ledlampen vergelijkbaar met die van ander elektronisch gereedschap zoals IT of telecommunicatie en hebben ze een minder hoogstaande behandeling nodig, omdat ze geen kwik bevatten. Dit heeft tot gevolg dat de afvalstromen uit ledverlichting meer homogeen zijn. De inzameling en recyclingtechnologieën zouden in de toekomst dan ook samen kunnen vallen met andere afvalstromen, zodat we de meest efficiënte oplossing kunnen bieden aan onze deelnemers en aan de Nederlandse consument.    

Desondanks is het belangrijk om te blijven benadrukken dat tot het zover is, de inzameling van ledlampen moet samengaan met andere lampen om verkeerde inzameling op de inleverplekken te voorkomen, zodat we kruisbesmetting met kwik blijven voorkomen.

4. Houdt, met het oog op de circulaire economie, de industrie al voldoende rekening met de end-of-life recycling in het productontwerp van nieuwe producten? Wat zou er beter kunnen? 

Als we kijken naar de feiten: het gemiddelde recyclingpercentage van afgedankte lampen is op dit moment substantieel hoger dan dat van ander elektronische apparaten. Deze ‘recyclingrate’ is gebaseerd op het feit dat traditionele lampen veel glas en metaal bevatten, materialen die we eenvoudig kunnen terugwinnen en die we kunnen hergebruiken voor nieuwe lampen en andere producten.

De verlichtingsindustrie ontwikkelt continu nieuwe producten en innovatieve oplossingen en biedt consumenten een breed spectrum aan verlichtingsproducten, met name in de categorie ledverlichting. In dit proces neemt de branche aspecten als duurzaamheid en repareerbaarheid heel serieus.

Wilt u lezen wat andere bestuursleden van LightRec beweegt? Leest u hier ook de vier vragen aan Paul Rottenveel, Zoltan Pilter en Rolf Ibsen.

 

 

 

 

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer