Aanmelden bij Stichting LightRec


Sinds begin 2014 zijn alle importeurs en producenten van verlichting en armaturen in Nederland wettelijk verplicht om voor de inzameling en verwerking van hun producten gebruik te maken van LightRec vanwege een door het ministerie van I&M verleende Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). Zo dragen zij bij aan de landelijke inzameling en recycling van hun producten. Natuurlijk zijn veel deelnemers op vrijwillige basis aangesloten bij LightRec via de LightRec-deelnemersovereenkomst. Zij ondersteunen dan de doelstellingen van LightRec volledig en verzekeren zich er van ook op lange termijn deelnemer te zijn van het collectieve en betrouwbare inzamelsysteem van LightRec. Het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst is echter geen verplichting. Aanmelding bij LightRec en de nakoming van de uit de Algemeen Verbindend Verklaring voortvloeiende verplichtingen, met name het doen van opgave aan LightRec van de op de markt gebrachte gewichtshoeveelheden lampen en/of armaturen en afdracht van de afvalbeheersbijdrage aan LightRec, volstaat. 

Aanmelden voor LightRec kan via de aanmeldpagina van onze uitvoeringsorganisatie Wecycle.

Wie zijn er al lid?

Ga het na via de deelnemerslijst.

Ontbreken er volgens u nog bedrijven op de lijst?

Laat ons dit weten via producenten@wecycle.nl.